Xã hội Nhật Bản : Mức cao nhất trong 9 năm , tỷ lệ doanh nghiệp phá sản tăng 30% vào năm 2023. ``con số có thể còn tăng thêm sau mùa hè''

Xã hội Nhật Bản : Mức cao nhất trong 9 năm , tỷ lệ doanh nghiệp phá sản tăng 30% vào năm 2023. ``con số có thể còn tăng thêm sau mùa hè''

images - 2024-04-10T164949.858.jpg


Ngân hàng Dữ liệu Teikoku (TDB) và Tokyo Shoko Research (TSR) ngày 8 công bố số doanh nghiệp phá sản vào năm 2023 đã tăng hơn 30% so với năm trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp con số này vượt năm trước đó . TDB cho biết tỷ lệ tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8.881 trường hợp, mức cao nhất trong 9 năm kể từ năm tài chính 2014. TSR cũng cho thấy tỷ lệ tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9.053 trường hợp , lần đầu tiên đạt mức 9.000 trường hợp sau 9 năm. Giá nguyên liệu tiếp tục cao, chi phí lao động tăng cao và tình trạng thiếu lao động đã trở thành gánh nặng cho công tác quản lý.

Tổng nợ là 2.434,4 tỷ yên, tăng 4,1% đối với TDB và 2,463 tỷ yên đối với TSR, tăng 6,0%.

Theo TDB, số vụ phá sản ở cả 7 ngành đều vượt năm trước trong năm thứ hai liên tiếp. “Ngành dịch vụ” có số trường hợp cao nhất với 2.187 ca, tăng 28,7%. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ năm 2011, số vụ phá sản trong ngành dịch vụ vượt quá 2.000 trường hợp . TSR cũng báo cáo số vụ phá sản ở cả 10 ngành đều vượt mức năm trước trong năm thứ hai liên tiếp.

TSR cho biết, ``Đối với các công ty có lợi nhuận giảm sút do giá cả và chi phí lao động tăng, lãi suất tăng sẽ đồng nghĩa với việc phải xem xét lại cơ bản mô hình kinh doanh của họ. Trong bối cảnh đó, số vụ phá sản có thể sẽ tiếp tục gia tăng sau mùa hè. Nó đang ngày càng mạnh hơn." TDB cũng tuyên bố, ``Số lượng các vụ phá sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng, với số lượng các vụ phá sản dự kiến sẽ vượt quá 10.000 vụ trong năm tài chính 2024.''

Số vụ phá sản trong tháng 3 là 870 vụ theo TDB, tăng 8,7% so với cùng tháng năm ngoái và 906 vụ theo TSR, tăng 12,0%. Đây là tháng thứ 23 liên tiếp số vụ phá sản do TDB thống kê vượt cùng tháng năm ngoái và là tháng thứ 24 liên tiếp của TSR vượt cùng tháng năm ngoái.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top