Việc làm Nhật Bản : Mức lương trung bình mỗi giờ cho công việc bán thời gian là 1.287 yên ở Kanto và 1.267 yên ở Kansai, mức cao nhất từ trước đến nay.

Việc làm Nhật Bản : Mức lương trung bình mỗi giờ cho công việc bán thời gian là 1.287 yên ở Kanto và 1.267 yên ở Kansai, mức cao nhất từ trước đến nay.

images - 2023-04-13T151743.268.jpg


Công ty DIP đã công bố dữ liệu lương theo giờ của nhân viên bán thời gian trong tháng 3 năm 2023 vào ngày 12. Khu vực Kanto/Kansai ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Công ty thu thập dữ liệu dựa trên dữ liệu được đăng trên các dịch vụ do công ty điều hành, chẳng hạn như trang thông tin việc làm bán thời gian "Baitoru". Mức lương trung bình mỗi giờ cho lao động bán thời gian trong tháng 3 là 1.245 yên ( tăng 38 yên so với năm trước, tăng 15 yên so với tháng trước ) và số lượng cơ hội việc làm được đăng trên Baitoru là khoảng 306.000 trường hợp , tăng 1,1%. từ năm trước. Mức tăng 7,1% so với tháng trước.

Theo khu vực, doanh số bán hàng tăng hàng năm ở tất cả các khu vực, với Kanto và Kansai ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay . Mức lương trung bình mỗi giờ ở khu vực Kanto là 1.287 yên (tăng 37 yên so với năm trước, tăng 11 yên so với tháng trước), mức lương trung bình mỗi giờ ở khu vực Tokai là 1.201 yên (tăng 38 yên so với năm trước, giảm 5 yên so với tháng trước) và mức lương trung bình mỗi giờ ở khu vực Kansai là 1.267 yên. Mức lương trung bình mỗi giờ ở khu vực Kyushu là 1.148 Yên (tăng 21 Yên so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 17 Yên so với tháng trước).

Mức lương trung bình mỗi giờ theo loại công việc cao hơn so với năm trước ở 8 trong số 9 loại chính. Nghề văn phòng: 1.432 yên (tăng 91 yên so với năm trước, tăng 74 yên so với tháng trước) Nghề chuyên môn: 1.486 yên (tăng 251 yên so với năm trước, tăng 24 yên so với tháng trước) Nghề bán hàng 1.074 yên ( tăng 18 yên so với năm trước, giảm 10 yên so với tháng trước); 1.279 yên cho nghề dịch vụ (tăng 17 yên so với năm trước, giảm 8 yên so với tháng trước); Các nghề như vận chuyển, dọn dẹp, đóng gói là 1.214 yên (giảm 41 yên so với năm trước, giảm 4 yên so với tháng trước), nghề xây dựng là 1.718 yên (tăng 40 yên so với năm trước, tăng 249 yên so với tháng trước). tháng), và công việc sản xuất và kỹ thuật. là 1.392 yên (tăng 9 yên so với năm trước, giảm 1 yên so với tháng trước) và nghề giáo dục là 1.652 yên (tăng 32 yên so với năm trước, tăng 2 yên so với tháng trước).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top