Covid-19 Nhật Bản: Ngày 9 tháng 6 ghi nhận 2241 người nhiễm mới corona trên toàn quốc. Tại một số khu vực, số người nhiễm tiếp tục giảm

Covid-19 Nhật Bản: Ngày 9 tháng 6 ghi nhận 2241 người nhiễm mới corona trên toàn quốc. Tại một số khu vực, số người nhiễm tiếp tục giảm

Vào ngày 9, 2241 người nhiễm mới virus corona được xác nhận trên toàn quốc.

Tại Tokyo, 440 người đã được xác nhận là bị nhiễm bệnh, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 27 ngày liên tiếp.

Ngoài ra, tại 3 tỉnh mà chính phủ có chủ trương hủy bỏ "các biện pháp ưu tiên như phòng chống lây lan", thì số người nhiễm mới trên 100 người trong một ngày lần lượt là 17 người ở tỉnh Gunma, 4 người ở tỉnh Ishikawa và 10 người ở tỉnh Kumamoto. So với tháng 5, khi được xác nhận, cả hai đều có xu hướng giảm.

Mặt khác, 2241 người đã được xác nhận nhiễm bệnh trên toàn quốc, bao gồm 246 người ở tỉnh Aichi và 202 người ở tỉnh Kanagawa.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số người tình trạng bệnh trên toàn quốc là 1055 người, đã giảm trong 9 ngày liên tiếp.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-10T070835.516.jpg
    ダウンロード - 2021-06-10T070835.516.jpg
    8 KB · Lượt xem: 45

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top