Kinh tế Nhật Bản : “Nợ quốc gia” cao kỷ lục hơn 1.270 nghìn tỷ Yên, tình hình tài chính ngày càng khó khăn.

Kinh tế Nhật Bản : “Nợ quốc gia” cao kỷ lục hơn 1.270 nghìn tỷ Yên, tình hình tài chính ngày càng khó khăn.

ダウンロード - 2023-05-10T165737.759.jpg


Khoản nợ của chính phủ, bao gồm trái phiếu chính phủ và các khoản vay, được gọi là "nợ quốc gia", đã đạt mức cao kỷ lục hơn 1.270 nghìn tỷ yên vào cuối tháng 3, khiến tình hình tài chính của Nhật Bản càng trở nên nghiêm trọng.

Theo Bộ Tài chính, "nợ quốc gia" là sự kết hợp giữa trái phiếu chính phủ, các khoản vay và tín phiếu chính phủ ngắn hạn, đã đạt mức cao kỷ lục 1270,499 nghìn tỷ yên, tính đến cuối tháng 3 năm nay. So với cuối tháng 3 năm ngoái, mức tăng trong một năm lên tới 29,1916 nghìn tỷ yên.

Trong bối cảnh đó, ngoài các chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng như chăm sóc y tế, chăm sóc điều dưỡng và lương hưu, một khoản ngân sách bổ sung khổng lồ và quỹ dự phòng đã được ghi nhận là biện pháp chống lại Corona mới và giá cả tăng vọt.

Sự phân chia là 1.136,383 tỷ yên trong trái phiếu chính phủ, 84,499 tỷ yên trong tín phiếu chính phủ ngắn hạn được phát hành cho dòng tiền ngắn hạn và 49,616 tỷ yên trong các khoản vay. Trong ngân sách ban đầu cho năm tài chính này, chính phủ Nhật Bản dự định phát hành 35,623 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ, đồng thời dành một quỹ dự trữ hơn 5 nghìn tỷ yên, bằng với số tiền của năm ngoái.

Ngoài ra, thu nhập ngoài thuế và thặng dư định cư đang được sử dụng làm nguồn tài chính để tăng ngân sách quốc phòng, và khi chi phí an sinh xã hội tiếp tục tăng do dân số già, tình hình tài chính càng trở nên nghiêm trọng hơn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top