Covid-19 Nhật Bản : Phân phối vắc xin thành phố "Nếu còn vắc xin, giảm 10% cho đến nửa cuối tháng 8"

Covid-19 Nhật Bản : Phân phối vắc xin thành phố "Nếu còn vắc xin, giảm 10% cho đến nửa cuối tháng 8"

K10013154691_2107222023_2107230712_01_02.jpg


Chính phủ có kế hoạch giảm 10% việc phân phối vắc xin Corona theo dân số vào nửa cuối tháng tới cho các chính quyền địa phương mà họ cho là có một số lượng vắc xin nhất định trong kho. Trong khi đó, các chính quyền địa phương ở Tokyo kêu gọi không giảm lượng vắc xin, đồng thời cho biết không có nguồn dư vắc xin sau cuộc điều tra độc lập.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ cung cấp một lượng vắc xin Pfizer nhất định trên toàn quốc trong nửa đầu tháng tới dựa trên dữ liệu của "VRS" = hệ thống ghi chép tiêm chủng cho "khung kế hoạch cơ bản" được phân bổ theo dân số. Bộ đã tiến hành giảm phân phối 10% cho các thành phố, quận, thị trấn và làng mà họ cho là còn vắc xin trong kho lưu trữ.

Tổng cộng có 46 thành phố và quận được nhắm là đối tượng giảm phân phối, trong đó quận Setagaya, Tokyo, đã điều tra độc lập xem tại khu vực có bao nhiêu vắc xin trong kho.

Theo báo cáo, khoảng 560.000 liều vắc xin đã được chuyển giao tính đến ngày 8 tháng này, và khoảng 340.000 liều vắc xin đã được xem xét trong kho ngoại trừ những vắc xin đã được đưa vào VRS, trong đó khoảng 301.000 liều được dự trữ cho tiêm chủng nhóm hoặc tiêm chủng cá nhân.

39.000 liều còn lại không theo kịp VRS đầu vào và đã được sử dụng để tiêm chủng.

sfa.jpg


Chính quyền quận Setagaya cho biết, "Chúng tôi phải đảm bảo vắc xin cho việc đặt trước, và không có vắc xin dư thừa. Nếu việc phân bổ giảm, chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận việc đặt trước tiêm chủng vắc xin mới." đồng thời kêu gọi chính phủ không giảm kế hoạch cơ bản.

Ngoài ra, theo kết quả của một cuộc khảo sát độc lập tại quận Adachi , hầu hết các vắc xin trong kho đều đã được đặt trước và hầu như không có vắc xin dư thừa.

Theo hồ sơ của VRS, các chính quyền thành phố đang tiến hành tạm dừng việc đặt trước việc tiêm chủng vắc xin vì lượng vắc xin mong muốn chưa đến, nhưng nguồn tin cho biết 43,48 triệu liệu vắc xin vắc xin Pfizer và Moderna được phân phối trên toàn quốc, theo hồ sơ của VRS , tương đương khoảng 40% đã không được sử dụng tính đến ngày 18 tháng này.

Vì lý do này, chính sách là giảm 10% phân phối cho các thành phố được coi là có một lượng vắc xin tồn kho nhất định trong nửa cuối tháng tới và việc phân phối sẽ được công bố vào ngày 26 của tháng này.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, "Các chính quyền địa phương khác cũng nói rằng chỉ còn một số lượng vắc xin hạn chế. Sau cuối tháng tới, chúng tôi sẽ chuyển sang phương thức phân phối tất cả vắc xin cho các tỉnh và thành phố, vì vậy vui lòng điều chỉnh dựa trên các điều kiện tiêm chủng. "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top