Xã hội Nhật Bản : Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở cả nước đạt mức thấp nhất từ trước đến nay với 9,23 triệu học sinh , giảm 130.000 học sinh.

Xã hội Nhật Bản : Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở cả nước đạt mức thấp nhất từ trước đến nay với 9,23 triệu học sinh , giảm 130.000 học sinh.

uUzvQ3lML_bkIqyakc1vFhNrRI0RUQxg5aFkrX0xDg1_T0wXrbEJjtNGtrf1o9y3kVGaTSt2DDmBu33u6enGAoPBF5YGTm...jpg


Theo khảo sát cơ bản về trường học (số liệu sơ bộ) của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công bố , số học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo học tại các trường quốc lập, công lập và tư thục trên cả nước đạt khoảng 9,23 triệu học sinh trong năm tài chính này. mức thấp nhất từ trước đến nay . Số học sinh giảm khoảng 130.000 học sinh so với năm trước, số học sinh tiểu học đạt mức thấp ở năm thứ 34 liên tiếp.

Cuộc khảo sát xem xét tình hình tính đến ngày 1 tháng 5 đã được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ công bố vào ngày 23 .

Có 6.049.503 học sinh tiểu học ( giảm 101.802 học sinh so với năm trước) và 3.177.547 học sinh trung học cơ sở (giảm 27.673 học sinh ), đều đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. Cả hai đều chưa bằng một nửa mức đỉnh điểm vào những năm 1950 và tỷ lệ sinh giảm tại Nhật Bản đang ở tình trạng báo động nghiêm trọng.

Mặt khác, cả nước có 2.633.010 sinh viên đại học tại các trường đại học quốc gia, công lập và tư thục, tăng 794 học sinh so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top