Kinh tế Nhật Bản : Số vụ phá sản nửa đầu năm nay vượt năm trước năm thứ 3 liên tiếp. Số vụ phá sản do thiếu hụt lao động tăng gấp đôi.

Kinh tế Nhật Bản : Số vụ phá sản nửa đầu năm nay vượt năm trước năm thứ 3 liên tiếp. Số vụ phá sản do thiếu hụt lao động tăng gấp đôi.

images - 2024-07-05T144552.825.jpg


Trong bối cảnh giá cả và chi phí lao động tăng do đồng Yên yếu, số vụ phá sản trong nửa đầu năm nay từ tháng 1 đến tháng 6 tại Nhật Bản đã vượt năm trước trong năm thứ ba liên tiếp.

Theo Tokyo Shoko Research, số vụ phá sản (nợ từ 10 triệu yên trở lên) trong nửa đầu năm là 4.931 vụ , tăng 21% so với năm ngoái. Tổng số nợ là 721.042 triệu yên, giảm 22%.

Theo ngành, số vụ phá sản lớn nhất là trong ngành “dịch vụ và các ngành khác” (32%), tiếp theo là xây dựng (19%) và bán buôn (12%).

Số vụ phá sản do giá cao là 374 vụ , cao hơn 23% so với năm ngoái và số vụ phá sản liên quan đến thiếu lao động tăng hơn gấp đôi lên 145 vụ.

Điều này nhấn mạnh tình hình hiện nay, trong đó tình trạng thiếu hụt lao động và giá cả tăng cao do đồng yên yếu đang gây áp lực lên công tác quản lý.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top