Kinh tế Nhật Bản : Số vụ phá sản tích lũy trong năm 2021 là 1.149 vụ. 2009 vụ phá sản liên quan đến Corona mới.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXMZO5903088013052020EE8001-PN1-3.jpg


Tính đến 16:00 ngày 6 tháng 9 năm 2021, 2009 vụ phá sản ( bao gồm hợp nhất hợp pháp hoặc tạm ngừng giao dịch kinh doanh ( không bao gồm việc tạm ngừng giao dịch ngân hàng), các khoản nợ dưới 10 triệu yên và doanh nghiệp cá thể ) đã được xác nhận trên toàn quốc (1860 vụ thanh lý hợp pháp và 149 vụ tạm ngừng kinh doanh).

Các vụ phá sản quy mô nhỏ dưới 100 triệu Yên chiếm 1168 vụ (58,1% trên tổng số ), trong khi các vụ phá sản quy mô lớn có số nợ từ 10 tỷ Yên trở lên chỉ chiếm 5 vụ ( 0,3% trên tổng số ).

Xét theo tháng xảy ra các vụ phá sản, "tháng 7 năm 2021" là cao nhất với 179 vụ . Sau tháng 3 cuối năm tài chính, trong khi làn sóng lây nhiễm thứ ba xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, sự biến mất của nhu cầu trong các kỳ nghỉ cuối năm và năm mới, và sự tái diễn của tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu năm đã gây ra sự gia tăng nhanh chóng các vụ phá sản sau tháng 12 năm 2020 . Hiện tại, 118 vụ phá sản đã được xác nhận trong tháng 8, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ ba và thứ tư.

Xét theo ngành, cao nhất là "nhà hàng" (339 vụ ), tiếp theo đó là "xây dựng / kinh doanh xây dựng" (204 vụ ), "khách sạn / nhà trọ" (109 vụ ) và "bán buôn thực phẩm" (103 vụ ). Sự gia tăng các vụ phá sản ngành "xây dựng / kinh doanh xây dựng" đã bị ảnh hưởng lớn bởi việc đóng cửa các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ và gần đây, ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu tăng cao và khó thu mua do cú sốc gỗ đã bắt đầu xuất hiện.

Xét theo tỉnh, cao nhất là "Tokyo" (443 vụ ), tiếp theo là "Osaka" (217 vụ ), "Kanagawa" (113 vụ ), "Hyogo" (91 vụ) .

Số vụ phá sản tích lũy trong năm 2021 là 1.149 vụ.

Về việc phá sản liên quan đến virus Corona mới

Về nguyên tắc, thuật ngữ "Phá sản liên quan đến Corona mới" dùng để chỉ các trường hợp bên đương sự hoặc người đại diện ( luật sư ) thừa nhận rằng Corona đã trở thành một yếu tố ( nguyên nhân chính hoặc một yếu tố ) phá sản , dẫn đến thanh lý hợp pháp hoặc tạm ngừng kinh doanh ( việc xử lý sau đó được ủy thác cho luật sư ). Các vụ phá sản của chủ sở hữu duy nhất và các khoản nợ dưới 10 triệu yên cũng được cho là đối tượng, Nếu việc thanh lý hợp pháp được chuyển đổi sau khi doanh nghiệp bị tạm ngừng kinh doanh , thì ngày thanh lý hợp pháp sẽ được được tính là ngày phát sinh .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Điểm tin

Top