Doanh nghiệp Nhật Bản: Takashimaya dự báo thu nhập ròng là thặng dư 10 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2022

Doanh nghiệp Nhật Bản: Takashimaya dự báo thu nhập ròng là thặng dư 10 tỷ yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2022

Takashimaya đã thông báo vào ngày 12 rằng thu nhập ròng hợp nhất của họ cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2022 dự kiến sẽ ở mức 10 tỷ yên (so với mức thâm hụt 33,9 tỷ yên trong năm tài chính trước đó).

Sự lan rộng của việc tiêm vắc-xin được kỳ vọng sẽ làm dịu sự lây nhiễm của virus corona mới, nhưng trước mắt, dự kiến lưu lượng quốc tế sẽ khó trở lại bình thường, và các dấu hiệu phục hồi nhu cầu trong nước vẫn chưa rõ ràng ...

Theo dự báo đồng thuận của IBES, dự báo thu nhập ròng trung bình cả năm của bốn nhà phân tích là 5,676 triệu yên. Dự báo thu nhập hoạt động là 13 tỷ yên (thâm hụt 13,4 tỷ yên trong năm tài chính trước). Giá trị trung bình của dự báo đồng thuận IBES là 12,9 tỷ yên, gần bằng mức dự báo của công ty.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (8).jpg
    ダウンロード (8).jpg
    9.6 KB · Lượt xem: 150

Bài viết liên quan

Your content here
Top