Kinh tế Nhật Bản : Thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm 2022 đạt 3,5 nghìn tỷ yên, giảm 60% do giá tài nguyên cao, mức thấp nhất trong 8 năm

Kinh tế Nhật Bản : Thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm 2022 đạt 3,5 nghìn tỷ yên, giảm 60% do giá tài nguyên cao, mức thấp nhất trong 8 năm

a055e7f2b131f9d1709fe6379abff27231a2bc5e4d94d88f37eefca469b940e1.jpg


Theo số liệu sơ bộ về cán cân thương mại nửa đầu năm 2022 ( từ tháng 1 đến tháng 6 ) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 8, số dư tài khoản vãng lai cho biết tình trạng của các giao dịch hàng hóa và dịch vụ nước ngoài và thu nhập đầu tư, đã giảm 63,1%, đạt mức thặng dư 3,5057 nghìn tỷ yên.

Thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm được công bố trong lần này đạt mức thấp nhất trong 8 năm kể từ năm 2014. Cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt do giá dầu thô tăng vọt sau khi xảy ra vụ việc Nga xâm lược Ukraine và đồng yên mất giá.

Sự sụt giảm thặng dư tài khoản vãng lai là 6,021 nghìn tỷ yên, mức giảm lớn thứ hai sau nửa cuối năm 2008, bị ảnh hưởng bởi cú sốc Lehman kéo dài mất nửa năm.

Cán cân thương mại thâm hụt 5.668,8 tỷ yên. Giá trị nhập khẩu tăng 40,8% lên 52,767 nghìn tỷ yên và giá trị xuất khẩu tăng 18,2% lên 46,4079 nghìn tỷ yên. Nhập khẩu dầu thô và than đá tăng đáng kể. Mặc dù giá trị xuất khẩu thép và linh kiện điện tử cũng tăng nhưng không thể bắt kịp mức tăng của giá trị nhập khẩu.

Cán cân thu nhập cho thấy thu nhập từ cổ tức nhận được từ nước ngoài, tăng 22,4% lên thặng dư 12,8728 nghìn tỷ yên, đạt mức cao nhất kể từ năm 1985 từ khi thu thập dữ liệu so sánh. Cổ tức nhận được từ các công ty con ở nước ngoài tăng do đồng yên giảm giá.

Số dư tài khoản vãng lai cho tháng 6 được công bố cùng thời điểm là thâm hụt 132,4 tỷ yên. Đây là mức thâm hụt là lần đầu tiên trong vòng 5 tháng, và chủ yếu là do cán cân thương mại xấu đi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top