Doanh nghiệp Nhật Bản: Thông tin cá nhân người sử dụng LINE có thể được xem từ các công ty ủy thác phát triển ở Trung Quốc. Xin lỗi vì "giải thích không đầy đủ"

Doanh nghiệp Nhật Bản: Thông tin cá nhân người sử dụng LINE có thể được xem từ các công ty ủy thác phát triển ở Trung Quốc. Xin lỗi vì "giải thích không đầy đủ"

Vào ngày 17 tháng 3, LINE đã tiết lộ rằng thông tin cá nhân của những người sử dụng ứng dụng nhắn tin "LINE" ở Nhật Bản có thể được truy cập từ công ty Trung Quốc đã thuê ngoài phát triển hệ thống của ứng dụng này." Người ta nói rằng các biện pháp đã được thực hiện để họ không thể xem được.

Tên, địa chỉ, địa chỉ email, v.v. được mã hóa của người dùng ứng dụng LINE Nhật Bản được cho là đã bị xem bởi các công ty Trung Quốc.

LINE được cho là đang tăng tốc phát triển bằng cách thuê ngoài một số công việc cho các công ty nước ngoài để đảm bảo khả năng cạnh tranh quốc tế. Công ty Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển các công cụ nội bộ, AI và các chức năng trong ứng dụng LINE và LINE đã giúp cho việc truy cập thông tin cá nhân của người dùng là thông tin cần thiết cho công việc.

Một vấn đề đã được phát hiện trong khi rà soát hệ thống an ninh mạng để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và hợp nhất kinh doanh với Yahoo. LINE đã thay đổi quyền truy cập của công ty và ngừng xem và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đó, giải thích hoàn cảnh với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của chính phủ.

Về việc xử lý thông tin trên ứng dụng LINE, chính sách bảo mật nêu rõ, "chúng tôi sẽ không cung cấp, tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi được luật pháp hiện hành cho phép." LINE tuyên bố đã cung cấp thông tin dựa trên điều khoản này.

Về vấn đề này, công ty cho biết "chúng tôi chỉ cấp quyền khi phát triển phù hợp, vì vậy không có vấn đề gì về vấn đề đó". Mặt khác, "tôi đã lo lắng vì không có giải thích đầy đủ cho người dùng."

LINE có kế hoạch sớm thành lập một ủy ban của bên thứ ba về vấn đề này. Xem xét các hoạt động, bao gồm cả các thay đổi đối với chính sách bảo mật.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (18).jpg
    ダウンロード (18).jpg
    8 KB · Lượt xem: 193

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top