Xã hội Nhật Bản : Thủ tục hành chính trực tuyến , chính sách của chính phủ đặt mục tiêu 98% trong 4 năm rưỡi.

Xã hội Nhật Bản : Thủ tục hành chính trực tuyến , chính sách của chính phủ đặt mục tiêu 98% trong 4 năm rưỡi.

K10013059681_2105310522_2105310600_01_02.jpg


Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh việc quản lý trực tuyến của khoảng 22.000 thủ tục tại quốc gia dưới quyền của Cơ quan Kỹ thuật số, sẽ ra mắt vào tháng 9 và hy vọng sẽ cho phép hầu hết các thủ tục được thực hiện qua e-mail và các trang web trước thời điểm cuối năm Reiwa thứ 7 ( năm 2026 ).

Chính phủ đang tiến hành các thủ tục hành chính trực tuyến có yêu cầu nộp hồ sơ để cải thiện sự thuận tiện của người dân, nhưng hơn 80% trong số khoảng 22.000 thủ tục vẫn chưa được thực hiện. , Chính sách này là đẩy nhanh công việc theo Cơ quan kỹ thuật số, sẽ được khởi động vào tháng 9.

Sau đó, trước thời điểm cuối năm Reiwa thứ 7, bốn năm rưỡi sau, ngoại trừ việc gửi thông báo chuyển giao yêu cầu xác minh danh tính trực tiếp, chính phủ muốn có thể thực hiện khoảng 21.600 thủ tục tương đương 98% sẽ xử lý bằng e-mail hoặc thông qua trang web.

K10013059681_2105310522_2105310600_01_03.jpg


Trong khi đó, Bộ trưởng cải cách quy định Kono chỉ ra rằng " Có một số hệ thống buộc phải trực tuyến hóa nhưng hoàn toàn không được sử dụng." Chính phủ đang xem xét các cách để thúc đẩy trực tuyến hóa và tạo ra các hệ thống dễ dàng sử dụng hơn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top