Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, tái triển khai việc đặt trước từ 18h ngày 26

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, tái triển khai việc đặt trước từ 18h ngày 26

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO0856764025072021000000-1.jpg


Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Corona mới do Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành sẽ tiếp tục tiếp nhận việc đặt trước cho lần tiêm chủng đầu tiên từ 6 giờ chiều ngày 26. Từ cuối tháng 6, số lượng đặt trước đã bị hạn chế do việc ứng phó với đợt tiêm chủng thứ hai.

Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn sẽ tiếp nhận đặt trước để tiêm chủng từ ngày 29 đến ngày 1 tháng 8 tại cả hai địa điểm ở Tokyo và Osaka. Không có giới hạn khu vực và những người trên 18 tuổi có phiếu tiêm chủng do chính quyền địa phương phân phối có thể đặt trước.

Đợt tiêm thứ hai dành cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, đợt tiêm đầu tiên được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7. Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn sẽ kéo dài kế hoạch ban đầu thêm một tháng cho đến cuối tháng 8 và mở cửa cho đến khoảng ngày 25 tháng 9.

Việc đăng ký đặt trước sẽ thực hiện trên trang web chuyên dụng thông qua trang web của Bộ Quốc phòng hoặc ứng dụng "LINE". Đồng thời cũng tiếp nhận qua điện thoại.

Sau ngày 26 tháng 7, trung tâm tiêm chủng quy mô lớn sẽ nhận đặt chỗ mới vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Lần tiêm chủng mũi đầu tiên sẽ đến ngày 28 tháng 8, sau đó chỉ có dành cho lần tiêm chủng thứ hai.

Địa điểm Tokyo sẽ tiêm chủng cho 10.000 người mỗi ngày và địa điểm Osaka sẽ tiêm chủng cho 5.000 người mỗi ngày. Vắc xin được sử dụng sẽ là Moderna do Mỹ sản xuất.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top