Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3 bắt đầu từ hôm nay. Dành cho các nhân viên y tế trong tháng này.

Covid-19 Nhật Bản : Tiêm chủng vắc xin Corona lần thứ 3 bắt đầu từ hôm nay. Dành cho các nhân viên y tế trong tháng này.

K10013369001_2111302203_2111302203_01_02.jpg


Việc tiêm chủng vắc xin Corona mới lần thứ ba sẽ bắt đầu vào ngày 1 dành cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Các nhân viên y tế như bác sĩ và y tá sẽ bắt đầu được tiêm chủng, và theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , 1,04 triệu người sẽ được tiêm chủng trong tháng này.

Vào tháng 1 năm sau, ngoài 2 triệu nhân viên y tế, việc tiêm chủng cho người già từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ được bắt đầu, và dự kiến sẽ có 610.000 người được nhắm đối tượng tiêm chủng trong tháng 1.

Ở các thành phố diễn ra việc tiêm chủng sớm hơn, việc tiêm chủng cho người dân dưới 64 tuổi sẽ được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 1, và phiếu tiêm chủng sẽ được gửi qua đường bưu điện sau 8 tháng kể từ lần tiêm chủng thứ hai.Tùy thuộc vào từng thành phố, việc phát phiếu tiêm chủng có thể bị chậm trễ, do đó ngay cả khi phiếu tiêm chủng không đến sau 8 tháng thì việc tiêm chủng vẫn được phép thực hiện một cách ngoại lệ.

Trước mắt, việc tiêm chủng vắc xin sẽ được thực hiện bằng hình thức tiêm chủng tập thể tại các điểm tiêm chủng của thành phố hoặc tiêm chủng cá nhân tại cơ sở y tế, và vắc xin Pfizer đã được phê duyệt sẽ được sử dụng trong lần tiêm chủng này .

Việc tiêm chủng nghề nghiệp tại các công ty và trường đại học dự kiến bắt đầu vào tháng 3 năm sau, và việc tiếp nhận đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top