Tiêu dùng Nhật Bản : Tiền điện tăng giá trong tháng 6, phê duyệt của chính phủ.

Tiêu dùng Nhật Bản : Tiền điện tăng giá trong tháng 6, phê duyệt của chính phủ.

images - 2023-05-15T170411.201.jpg


Chính phủ đã tổ chức một "cuộc họp cấp bộ về các vấn đề giá cả" vào đầu tuần này và phê duyệt việc tăng giá điện cho các hộ gia đình của 7 công ty điện lực lớn, bao gồm cả Công ty Điện lực Tokyo. Đáp lại điều này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ phê duyệt lại mức tăng mà mỗi công ty đưa ra . Dự kiến giá sẽ tăng từ ngày 1/6.

7 công ty điện lực ở Hokkaido, Tohoku, Tokyo, Hokuriku, Chugoku, Shikoku và Okinawa đang xin tăng giá trung bình từ 17,6-46,9%. Cuộc họp của các bộ trưởng có liên quan sẽ xác định quy mô cuối cùng của việc tăng giá sau khi quyết định chính sách đánh giá của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, cơ quan đã yêu cầu xác minh nghiêm ngặt tính phù hợp của việc tăng giá. Vì mỗi công ty sẽ đăng ký lại dựa trên chính sách thẩm định này, nên rất có khả năng phạm vi tăng giá sẽ giảm so với tỷ lệ phần trăm của bên đã đăng ký.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top