Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế vào năm 2023 giảm 2,2% so với năm trước, mức âm năm thứ hai liên tiếp .

Xã hội Nhật Bản : Tiền lương thực tế vào năm 2023 giảm 2,2% so với năm trước, mức âm năm thứ hai liên tiếp .

images - 2024-05-23T164436.000.jpg


“Tiền lương thực tế” sau khi trừ đi những thay đổi về giá trong năm tài chính 2023 giảm 2,2% so với năm tài chính trước đó. Mức tăng lương không theo kịp tốc độ tăng giá, dẫn đến mức lương âm năm thứ hai liên tiếp.

Theo "Khảo sát thống kê lao động hàng tháng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, tổng tiền lương hàng tháng mà người lao động nhận được trong năm tài chính 2023 là trung bình 332.533 yên mỗi tháng, tăng 1,3% so với năm tài chính 2022.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,5% so với năm trước, vượt xa mức tăng trưởng của tổng tiền lương. Kết quả là, "tiền lương thực tế", có tính đến ảnh hưởng của giá cả, đã giảm 2,2%, đánh dấu năm tăng trưởng âm thứ hai liên tiếp.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết: ``Mặc dù tiền lương vẫn tiếp tục tăng nhưng mức tăng giá do các yếu tố như giá nguyên liệu thô tăng cao thậm chí còn lớn hơn. Chúng ta cần chú ý đến các xu hướng trong tương lai vì kết quả của cuộc khủng hoảng của liên đoàn lao động mùa xuân có thể xuất hiện.”

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top