Xã hội Nhật Bản : Tiếp tục hỗ trợ du lịch ở 30 tỉnh , tổng kết của Tổng cục Du lịch Nhật Bản sau tháng 7

Xã hội Nhật Bản : Tiếp tục hỗ trợ du lịch ở 30 tỉnh , tổng kết của Tổng cục Du lịch Nhật Bản sau tháng 7

ダウンロード - 2023-05-17T162903.171.jpg



Vào ngày 28, Cơ quan Du lịch Nhật Bản đã thông báo rằng liên quan đến hỗ trợ du lịch trên toàn quốc với mức giảm giá lên tới 7.000 yên mỗi người mỗi đêm, 30 tỉnh có kế hoạch tiếp tục sau tháng 7. Chuơng trình giảm giá cho các chuyến đi cá nhân đã kết thúc, nhưng sẽ tiếp tục giảm giá cho các trường hợp du lịch nhóm tiếp tục sau tháng 7. Tại 17 tỉnh, bao gồm Chiba, Kyoto và Osaka, hạn chót cho các chương trình giảm giá cho cả cá nhân và nhóm sẽ là vào tháng 6 .

Về các chuyến đi cá nhân, có nhiều khu vực như Aomori, Miyagi, Tochigi, Nagasaki và Kagoshima sẽ tiếp tục cho đến ngày 21 tháng 7. Có vẻ như các tỉnh đang nhắm đến việc kích cầu trong khoảng thời gian trước khi các trường bắt đầu kỳ nghỉ hè. Tỉnh Ishikawa và Saga sẽ duy trì lâu nhất và sẽ được hỗ trợ cho đến ngày 30 tháng 11 ( Tỉnh Saga không bao gồm ngày 22 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, mùa du lịch cao điểm ). Fukuoka sẽ tiếp tục cho đến ngày 21 tháng 10 ( không bao gồm ngày 1 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8).

Cơ quan Du lịch Nhật Bản đang yêu cầu các tỉnh phân bổ 20% ngân sách được phân bổ cho du lịch theo nhóm, vốn phục hồi chậm so với du lịch cá nhân. Ở Akita, Kanagawa, Shizuoka, v.v., giảm giá cho du lịch cá nhân sẽ kết thúc vào tháng 6, nhưng du lịch theo nhóm sẽ tiếp tục sau tháng 7.

Nội dung hỗ trợ sẽ giữ nguyên như khi doanh nghiệp hoạt động trở lại vào tháng 1.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top