Covid-19 Nhật Bản : Tình hình tiêm chủng Corona, 73% đã hoàn thành mũi thứ nhất, 64% hoàn thành hai lần tiêm chủng.

Covid-19 Nhật Bản : Tình hình tiêm chủng Corona, 73% đã hoàn thành mũi thứ nhất, 64% hoàn thành hai lần tiêm chủng.

K10013302351_2110111726_2110111730_01_02.jpg


Những người đã được tiêm vắc xin virus Corona mới ít nhất là một lần ở Nhật Bản đạt hơn 73% tổng dân số và khoảng 64% đã được tiêm chủng hai lần.

Theo tình hình mới nhất được chính phủ công bố vào ngày 11, tổng số người đã được tiêm vắc xin Corona mới ít nhất một lần trên cả nước là 93.169.823 người, chiếm 73,6% tổng dân số. Số người tiêm xong mũi thứ hai là 81.462.027 người, chiếm 64,3% tổng dân số.

Tổng số lần tiêm chủng, bao gồm cả lần tiêm thứ nhất và lần thứ hai là 174.631.850 lần .

Tổng dân số bao gồm cả trẻ em dưới độ tuổi được tiêm chủng. Số người từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng ít nhất một lần là 32.528.989 người, đạt 90,9% tổng số người cao tuổi và 32.108.277 người đã hoàn thành tiêm chủng lần 2, chiếm 89,8%.

Theo nhóm tuổi, có 5.109.543 người từ 12 tuổi đến 19 tuổi được tiêm chủng ít nhất một lần, đạt 56,71% trên tổng số người ở độ tuổi này và 3.034.600 người tương đương 33,68% đã hoàn thành mũi tiêm chủng thứ hai.

Ở độ tuổi 20, có 7.925.360 người được tiêm chủng đã được tiêm chủng ít nhất 1 lần, tương đương 61,82% tổng số và 5.876.060 người tương đương 45,84% đã hoàn thành tiêm chủng lần thứ hai.

Ở độ tuổi 30, ít nhất là 9.460.115 người đã được tiêm chủng ít nhất một lần, đạt 65,82% tổng số và 7.136.576 người tương đương tỷ lệ 49,65% đã hoàn thành tiêm chủng lần thứ hai.

Trên thực tế, việc tiêm chủng có thể tiến triển hơn tình hình này, và có thể sẽ tăng lên trong tương lai.

Chính phủ Nhật Bản đã chỉ ra sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả những người có nguyện vọng vào tháng 10 đến đầu tháng 11.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top