Việc làm Nhật Bản : Tình hình tuyển dụng dần phục hồi, số người chuyển việc giảm năm thứ hai liên tiếp.

Việc làm Nhật Bản : Tình hình tuyển dụng dần phục hồi, số người chuyển việc giảm năm thứ hai liên tiếp.

ダウンロード - 2022-09-06T165912.427.jpg


Vào ngày 6, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố ấn bản năm 2022 của "Phân tích nền kinh tế lao động" (sách trắng về nền kinh tế lao động). Bộ cho rằng các hoạt động kinh tế và xã hội bị đình trệ do thảm họa Corona đã dần trở nên sôi động, và tình hình tuyển dụng việc làm đang tăng lên. Mặt khác, Bộ chỉ ra rằng có những vấn đề trong sự dịch chuyển của thị trường lao động, chẳng hạn như số lượng người thay đổi công việc trong hai năm liên tiếp.

Theo sách trắng, việc hạn chế di chuyển được thực hiện liên tục vào năm 2021 do chính phủ ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng kể từ tháng 10 năm ngoái, số lượng lao động có xu hướng phục hồi và dân số lực lượng lao động là 69,07 triệu người, tăng 50.000 so với năm trước. Số lượng người lao động (67,13 triệu) đã tăng thêm 30.000 người và Bộ chỉ ra rằng "tình hình tuyển dụng việc làm đã có xu hướng cải thiện."

Số người thay đổi công việc giảm năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2020, khi cuộc khủng hoảng Corona chạm mốc 2,9 triệu người. Trong các lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và công nghệ thông tin, tình trạng thiếu hụt lao động đang được dự báo trong tương lai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top