Kinh tế Nhật Bản: Tổng cộng 1000 trường hợp phá sản do virus corona mới trong một năm kể từ vụ phá sản đầu tiên

Kinh tế Nhật Bản: Tổng cộng 1000 trường hợp phá sản do virus corona mới trong một năm kể từ vụ phá sản đầu tiên

Kể từ tháng 9 năm 2020, tốc độ 100 vụ hàng tháng sẽ tiếp tục

Vào ngày 2 tháng 2, số trường hợp phá sản liên quan đến “virus corona mới” (bao gồm cả khoản nợ dưới 10 triệu yên) lên tới tổng số 1000 vụ trên toàn quốc (929 trường hợp phá sản, 71 trường hợp đang chuẩn bị, ủy thác cho luật sư). Về xu hướng hàng tháng, số trường hợp lần đầu tiên vượt quá 100 vụ vào tháng 6 năm 2020, giảm xuống dưới tháng trước đó vào tháng 7 và tháng 8, nhưng lại vượt quá 100 trường hợp vào tháng 9 và đã vượt quá 100 trường hợp trong 4 tháng liên tiếp kể từ đó. Vào tháng 1 năm 2021, con số này đã giảm xuống dưới 100 trường hợp lần đầu tiên sau 5 tháng, nhưng vẫn ở mức cao là 97 trường hợp và số vụ phá sản liên quan đến corona đã tăng lên 1000 trong một năm kể từ khi vụ phá sản đầu tiên xảy ra vào tháng 2 năm 2020.

Trong thời gian này, tác động lan rộng đến một loạt các ngành, bao gồm ngành liên quan đến may mặc, ngành xây dựng và ngành lưu trú, bên cạnh ngành nhà hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch corona. Trong một số trường hợp, hiệu quả kinh doanh sa sút do doanh thu bị thua lỗ, và mặc dù nhận được nhiều hình thức hỗ trợ như phúc lợi, trợ cấp, cho vay và rủi ro đặc biệt, công ty vẫn không thể duy trì hoạt động quản lý của mình.

Tình trạng khẩn cấp, được ban hành lại vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, dự kiến sẽ được gia hạn thêm một tháng tại 10 tỉnh đến ngày 2 tháng 2. Tại khu vực mục tiêu, các nhà hàng sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian ngắn, và có những lo ngại về ảnh hưởng đến các ngành liên quan.

Khi công tác chỉ đạo khó khăn để ngăn ngừa lây nhiễm tiếp tục, sức mạnh quản lý của công ty đã cạn kiệt do bệnh corona kéo dài. Các biện pháp hỗ trợ quản lý sẽ tiếp tục do việc mở rộng trợ cấp điều chỉnh việc làm, nhưng thời gian hội tụ càng lâu thì khả năng phá sản liên quan đến corona càng gia tăng, đặc biệt là ở các công ty doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

ダウンロード - 2021-02-03T090248.962.jpg

Số vụ tích lũy theo tháng (bao gồm phá sản corona mới, nợ dưới 10 triệu yên)

Con số lớn nhất là 247 trường hợp ở Tokyo, và nhỏ nhất là 1 trường hợp ở tỉnh Yamanashi.

ダウンロード - 2021-02-03T090245.234.jpg

Theo tỉnh (bao gồm khoản nợ dưới 10 triệu yên)

[Theo tỉnh]

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, đã được phát hiện ở tỉnh Kochi, nơi chưa từng xảy ra trước đây, và các vụ phá sản liên quan đến corona lan rộng trên toàn quốc.

Tính theo từng tỉnh, Tokyo đã có 247 trường hợp (230 trường hợp phá sản, 17 trường hợp đang chuẩn bị), chiếm 1/4 tổng số (tỷ lệ thành phần 24,7%). Osaka 94 trường hợp (89 trường hợp phá sản, 5 trường hợp đang chuẩn bị), tỉnh Kanagawa 55 trường hợp (phá sản 52 trường hợp, 3 trường hợp đang chuẩn bị), tỉnh Aichi (phá sản 45 trường hợp, 1 trường hợp đang chuẩn bị) và tỉnh Hyogo (phá sản 42 trường hợp, 4 trường hợp đang chuẩn bị).

Theo các tỉnh, trên 30 trường hợp ở 9 tỉnh, 20 đến dưới 30 trường hợp ở 3 tỉnh, và 10 đến dưới 20 trường hợp ở 16 tỉnh.

Mặt khác, tỉnh Yamanashi là tỉnh duy nhất ở Nhật Bản chỉ có một trường hợp (một vụ phá sản). Ngoài ra, có 2 trường hợp ở tỉnh Tottori (2 trường hợp phá sản), ở tỉnh Akita, tỉnh Wakayama, tỉnh Tokushima và tỉnh Kagoshima mỗi tỉnh có 3 trường hợp, và 9 tỉnh có ít hơn 5 trường hợp.

Con số lớn nhất là 182 trường hợp trong ngành nhà hàng, 91 trường hợp trong may mặc, 83 trường hợp trong xây dựng và 62 trường hợp trong lưu trú.

【Theo từng ngành】

Theo từng ngành, con số lớn nhất là 182 trường hợp trong ngành nhà hàng, do lượng khách hàng giảm và yêu cầu tạm dừng kinh doanh. Với việc ban hành lại tình trạng khẩn cấp, có khả năng ngày càng tăng số lượng các vụ phá sản mới trong ngành dịch vụ ăn uống sẽ tăng lên.

Tiếp theo là 91 trường hợp liên quan đến hàng may mặc (sản xuất và bán hàng) bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các cửa hàng bách hóa và cửa hàng bán lẻ. Ngành xây dựng bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi quy hoạch xây dựng với 83 trường hợp, và ngành lưu trú khách sạn và nhà trọ, bị ảnh hưởng bởi sự biến mất của nhu cầu trong nước và hạn chế đi lại và đi công tác là 62 các trường hợp.

Ngoài ra, ngành bán buôn thực phẩm và đồ uống, bị kéo theo sự sụt giảm của ngành thực phẩm và đồ uống là 46 trường hợp, ngành sản xuất thực phẩm có 31 trường hợp, và sự sụt giảm của ngành thực phẩm và đồ uống đang ảnh hưởng đến các ngành liên quan.

[Theo số nợ]

Trong số 980 trường hợp có số nợ được tìm thấy, con số lớn nhất là 338 trường hợp từ 100 triệu yên trở lên và dưới 500 triệu yên (tỷ lệ thành phần 34,4%).

Tiếp theo, 309 trường hợp từ 10 triệu yên trở lên và dưới 50 triệu yên (31,5%), 158 trường hợp từ 50 triệu yên trở lên và dưới 100 triệu yên (16,1%), 65 trường hợp từ 1 tỷ yên trở lên (6,6 %), 62 trường hợp (6,3%) với 500 triệu yên trở lên và dưới 1 tỷ yên, và 48 trường hợp (4,8%) với số tiền dưới 10 triệu yên.

Nợ dưới 100 triệu yên chiếm 515 trường hợp (52,5%), hơn một nửa. Mặt khác, 5 vụ phá sản quy mô lớn từ 10 tỷ yên trở lên đã xảy ra, và các vụ phá sản đang lan rộng từ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sang các doanh nghiệp lớn.

[Theo từng loại hình]

Trong số 929 vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới", số vụ phá sản cao nhất là 825 (tỷ lệ thành phần 88,8%). Tiếp theo là 50 trường hợp tạm ngừng giao dịch (5,3%), 48 trường hợp luật cải tạo dân sự (5,1%), 5 trường hợp thanh lý đặc biệt (0,5%), và 1 trường hợp luật phục hồi chức năng doanh nghiệp (0,1%).

Khoảng 90% các vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới" là các vụ phá sản đã biến mất, và luật phục hồi doanh nghiệp kiểu tái thiết và luật phục hồi dân sự mỗi vụ có ít hơn 10%. Trong hầu hết các trường hợp, thiệt hại của virus corona mới sẽ giảm xuống dưới dạng điểm dừng cuối cùng khi hoạt động kinh doanh bị trì trệ.

Triển vọng của tương lai không thể đứng vững, việc lựa chọn hiện tại của các loại hình tái thiết là khó khăn đã trở thành một cứu trợ.

[Theo số lượng nhân viên]

Trong số các vụ phá sản liên quan đến "virus corona mới", tổng số 926 nhân viên mà số nhân viên (nhân viên chính thức) là 13477 người.

Trong số 926 trường hợp, dưới 5 lao động chiếm 491 trường hợp (tỷ lệ thành phần 53,0%), chiếm hơn một nửa. Tiếp theo là 170 trường hợp (18,3%) với 5 người trở lên và ít hơn 10 người, và 137 trường hợp (14,7%) với 10 người trở lên và dưới 20 người, và sự phá sản mới tập trung ở các doanh nghiệp nhỏ với quy mô nhỏ. số lượng nhân viên.

Kể từ tháng 8, số vụ phá sản với 50 nhân viên trở lên đã ít hơn hai vụ mỗi tháng, và chỉ một vụ xảy ra vào tháng 1, và quy mô của vụ phá sản rất đáng chú ý.

新型コロナ破たんが累計1000件に 第1号発生から1年(東京商工リサーチ) - Yahoo!ニュース
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top