Covid-19 Nhật Bản: Tổng cộng 1200 người nhiễm chủng đột biến, các chuyên gia "dự đoán sẽ lây lan rộng trong tương lai"

Covid-19 Nhật Bản: Tổng cộng 1200 người nhiễm chủng đột biến, các chuyên gia "dự đoán sẽ lây lan rộng trong tương lai"

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số người bị nhiễm chủng biến virus corona mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn đã lên tới 1200 người vào ngày 30. Số người nhiễm mới đã tăng 408 người so với tuần trước, và tốc độ gia tăng ngày càng tăng. Một tổ chức chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết vào ngày 31 rằng "sự lây nhiễm dự kiến sẽ lây lan trong tương lai" và kêu gọi ngăn chặn sự lây lan của các chủng đột biến càng nhiều càng tốt với sự di chuyển của con người.

Số người bị nhiễm chủng đột biến do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố là số người đăng ký trong hệ thống “HER-SYS” quản lý thông tin người nhiễm sau khi xét nghiệm PCR của chủng đột biến dương tính. Nhìn vào dữ liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tổng hợp tình hình thanh tra của chính quyền địa phương hàng tuần, số lượt dương tính từ ngày 15 đến ngày 21 là 382 người, trong đó ở Hyogo là nhiều nhất với 128 người. Năm tỉnh đứng đầu như Hokkaido và Osaka chiếm 80% tổng số.

Các tỉnh cho đến nay, viễn cảnh 5 đến 10 phần trăm lây nhiễm cho con người của virus corona mới đã được xác nhận, đã được kiểm tra xem có phải là chủng đột biến trong thử nghiệm PCR hay không. Chính phủ có kế hoạch tăng tỷ lệ này lên 40%. Nếu xét nghiệm PCR dương tính, hãy xác nhận bằng phân tích bộ gen. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, có tổng cộng 678 người bị nhiễm chủng đột biến được xác nhận bởi thứ 30 trong số 34 tỉnh (không bao gồm những người đã được kiểm dịch). Có nhiều hơn 129 người so với tuần trước.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (38).jpg
    ダウンロード (38).jpg
    13.5 KB · Lượt xem: 207

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top