Việc làm Nhật Bản: Tổng số tiền lương giảm trong 8 tháng liên tiếp, tháng 11 giảm 10,3% lương tăng ca

Việc làm Nhật Bản: Tổng số tiền lương giảm trong 8 tháng liên tiếp, tháng 11 giảm 10,3% lương tăng ca

Theo điều tra thống kê lao động hàng tháng tháng 11 (báo cáo sơ bộ, 5 nhân viên trở lên) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố, tổng tiền lương mỗi người là 279.095 yên, giảm 2,2% so với cùng tháng năm trước. Sự sụt giảm tiền lương do dịch virus corona mới trở nên rõ ràng sau tám tháng liên tiếp. Mức lương làm tăng ca, ngoài tiền lương cố định là 18.184 yên, giảm 10,3%.

Mức lương dự kiến tăng 0,1% lên 245,779 yên. Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp. Mặt khác, lương ngoài lương cố định giảm trong 15 tháng liên tục. Tiền lương làm tăng ca đã có xu hướng giảm ngay cả trước khi sự lây lan của bệnh corona mới do sự ra đời của các quy định làm thêm giờ, nhưng số lượng các công ty áp dụng công việc từ xa đã tăng lên do sự lây lan của virus corona và tốc độ giảm tiếp tục mở rộng.

Tổng số giờ làm việc thực tế của một người là 138,4 giờ, giảm 2,5%. Giảm 2% theo như đã được quy định và 9,3% ngoàiquy định. Tỷ lệ lao động bán thời gian là 31,62%, giảm 0,1 điểm so với cùng tháng năm trước. So với những nhân viên thông thường, môi trường việc làm khắc nghiệt cho những người làm bán thời gian vẫn tiếp tục.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-01-07T105431.670.jpg
    ダウンロード - 2021-01-07T105431.670.jpg
    12.1 KB · Lượt xem: 717

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top