Xã hội Nhật Bản: Trợ cấp 100.000 yên cho sinh viên khó khăn, ngân sách dưới 70 tỷ yên. Dành cho cả đối tượng là du học sinh

Xã hội Nhật Bản: Trợ cấp 100.000 yên cho sinh viên khó khăn, ngân sách dưới 70 tỷ yên. Dành cho cả đối tượng là du học sinh

Chính phủ đã quyết định bổ sung ít hơn 70 tỷ yên vào dự luật ngân sách bổ sung do Nội các quyết định trong tuần để hỗ trợ "khoản trợ cấp khẩn cấp" 100.000 yên cho sinh viên đại học đang cần tiền trợ cấp. Chính phủ đã quyết định bao gồm cả du học có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Về quyền lợi này, chính phủ gặp khó khăn trong việc tiếp tục đi học vì lý do tài chính, cũng như đối tượng sử dụng “hệ thống hỗ trợ học tập” dành cho học sinh thuộc hộ gia đình được miễn thuế và hộ thu nhập thấp có thu nhập tương đương. Các yêu cầu như độc lập với gia đình và trang trải học phí bằng thu nhập làm việc bán thời gian và cung cấp cho sinh viên (bao gồm cả du học sinh do trường đại học đề xuất). Một quan chức chính phủ nói: “tôi muốn các trường đại học biết tình hình tài chính của sinh viên để chọn đối tượng trợ cấp”.

Năm ngoái, như một phần của các biện pháp chống lại virus corona mới, chính phủ đã cung cấp tới 200.000 yên cho sinh viên đại học, sinh viên đại học ngắn hạn và học sinh trường dạy nghề gặp khó khăn. Vào thời điểm này, nó đã được cung cấp cho khoảng 430.000 người tổng cộng, bao gồm cả du học sinh. Số lượng người được nhắm mục tiêu lần này dự kiến sẽ tương đương nhau. (Norihiko Kuwahara)

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-25T154736.432.jpg
    ダウンロード - 2021-11-25T154736.432.jpg
    8.1 KB · Lượt xem: 30

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top