Covid-19 Nhật Bản : Trợ cấp 100.000 yên, sự chậm trễ đáng kể tại các thành phố lớn .

Trợ cấp cố định đặc biệt cung cấp cho mỗi người dân 100.000 yen như một biện pháp kinh tế trong dịch Corona tập trung tại các thành phố lớn đang chậm trễ rất nhiều . Với tỷ lệ trợ cấp trung bình trên toàn quốc vượt quá 60%, Asahi Shimbun đã khảo sát 20 thành phố được chỉ định theo quy định của chính phủ và 23 quận ở Tokyo, cho thấy ở Osaka là 3%, Chiba là 8% và Nagoya là 9%. Một lượng lớn công việc giấy tờ không thể được xử lý, đặc biệt là ở các thành phố đông dân số.

Mức trung bình quốc gia của tỷ lệ trợ cấp đã được Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, và tính đến ngày 24 tháng này là 64,7% trong số 58,53 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Điều này không không bố tỷ lệ trợ cấp cho mỗi đô thị như là "thúc đẩy cạnh tranh." Asahi Shimbun đã khảo sát ào ngày 25 và 26 trong tháng này. Khi được hỏi về tỷ lệ trợ cấp mới nhất mà mỗi chính quyền địa phương nắm được, tất cả 43 chính quyền địa phương đã trả lời tình hình này từ 19-26 ngày.

Tỷ lệ trợ cấp đạt chưa đến 10% tại các thành phố Osaka, Chiba và Nagoya. 12% ở quận Setagaya, Tokyo và 17% của Thành phố Kawasaki là 8 quận, thành phố có mức tỷ lệ dưới 20%. Các thành phố lớn với hơn một triệu hộ gia đình có xu hướng có tỷ lệ trợ cấp thấp, và có tiếng nói rằng “tôi bị bận rộn với việc đáp ứng liên hệ” (thành phố Osaka) và “cần thời gian cho thao tác bóc thư” (thành phố Nagoya).

Trong khi đó, Sapporo, với 1,08 triệu hộ gia đình, có tỷ lệ trợ cấp là 92%. Thành phố Kobe 78% và Thành phố Fukuoka là 53%. Không thể nói rằng chỉ bằng quy mô của thành phố quyết định tốc độ trợ cấp. 6 quận, thành phố vượt 80%, có sự khác biệt lớn trong tiến độ trợ cấp.

Các trợ cấp cố định đặc biệt được cung cấp bởi các biện pháp kinh tế khẩn cấp của chính phủ và các quận,thành phố đặc biệt chịu trách nhiệm cho công việc thực tế như gửi và tiếp nhận đơn.

Bạn có thể nộp đơn bằng "đăng ký điện tử" bằng cách sử dụng thẻ My Number hoặc "đăng ký gửi thư" trong đó gửi lại mẫu đơn đã được gửi bởi chính quyền địa phương . Các vấn đề liên tiếp xảy ra trong đăng ký điện tử ở nhiều nơi khác nhau và ở cũng ở một số chính quyền địa phương, đăng ký bị giới hạn trong việc gửi thư.

( Tham khảo )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top