Việc làm Nhật Bản : Trong bối cảnh thiếu lao động , tỷ lệ lời mời làm việc của học sinh tốt nghiệp THPT là 3,23 lần, cao nhất trong 30 năm qua.

Việc làm Nhật Bản : Trong bối cảnh thiếu lao động , tỷ lệ lời mời làm việc của học sinh tốt nghiệp THPT là 3,23 lần, cao nhất trong 30 năm qua.

images - 2024-03-27T145613.445.jpg


Tỷ lệ lời mời việc làm cho những người tốt nghiệp trung học phổ thông vào mùa xuân này là 3,23 lần, cao nhất trong 30 năm qua.

Vào ngày 27, một cuộc họp đã được tổ chức tại thành phố Nagano để thảo luận về cơ hội việc làm cho học sinh tốt nghiệp trung học trong tỉnh với sự tham dự của 21 người, bao gồm các tổ chức kinh doanh và nhân viên giáo dục.

Theo Cục Lao động Nagano, tỷ lệ lời mời làm việc của sinh viên tốt nghiệp trung học vào mùa xuân năm nay là `` 92,8% '' tính đến cuối tháng 1 năm nay, tăng 1,2 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, số lượng cơ hội việc làm là “7.902 người ” và tỷ lệ cơ hội việc làm trên số người nộp đơn là “3,23”, cao nhất trong 30 năm qua.

Cục Lao động Nagano nhận xét “điều này phản ánh tình trạng thiếu lao động gần đây” và cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ việc làm cho những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chưa được mời làm việc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top