Việc làm Nhật Bản : Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp tăng 42% , động lực trở lại như trước Corona.

Việc làm Nhật Bản : Tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp tăng 42% , động lực trở lại như trước Corona.

Vào ngày 25, Jomo Shimbun đã lập một bảng khảo sát về kế hoạch tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp cho sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty vào mùa xuân năm 2023, nhắm mục tiêu đến các công ty liên quan ở tỉnh Gunma. Trong số 110 công ty trả lời, 42% công ty trả lời rằng họ sẽ "tăng" mức tuyển dụng từ mùa xuân năm nay với dự đoán Corona sẽ lắng xuống, tăng 9 điểm so với năm trước. Đây là mức tăng ở năm thứ hai liên tiếp, vượt 40% kể từ cuộc khảo sát năm 2019 . Có thể thấy, động lực tuyển dụng trước khi có Corona đã quay trở lại với các công ty.

photo_550x450.jpg


Có sự gia tăng lớn về tuyển dụng do mở rộng quy mô kinh doanh và mở rộng sang các ngành khác nhau, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, thực phẩm, bán buôn bán lẻ và dịch vụ , đồng thời cũng có những động thái để thay đổi các hạn chế tuyển dụng.

Số lượng nhân viên dự kiến sẽ được tuyển dụng là 48% cho "như mùa xuân năm nay", tăng 2 điểm so với năm trước. "Giảm" là 3%, giảm 4 điểm và "Chưa quyết định" là 7%, giảm 5 điểm. 15 công ty có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng nhân viên được tuyển dụng từ mùa xuân tới, chiếm 14% tổng số.

Số lượng công ty trả lời "tăng" tuyển dụng đã vượt quá "như mùa xuân năm nay" trong hai ngành dịch vụ và thông tin và truyền thông. Về ngành dịch vụ, 7 công ty trả lời "tăng", 5 công ty trả lời "như mùa xuân năm nay", và 2 công ty trả lời "chưa quyết định". Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, có 3 công ty "tăng", 2 công ty "tăng như mùa xuân năm nay" và 1 công ty "giảm".

Khi được yêu cầu chọn ra 2 lý do để tăng số lượng tuyển dụng, 26 công ty lựa chọn “mở rộng quy mô kinh doanh hoặc mở rộng sang các ngành khác nhau”. Tiếp đến là 23 công ty với "Để bổ sung nhân viên đã rời công ty ( không bao gồm nghỉ hưu )" và 10 công ty trả lời "với dự đoán từ chối lời mời làm việc" . “Mở rộng quy mô kinh doanh” gần như không đổi ở 24 công ty trong năm trước, trong khi “để bổ sung doanh thu” từ 13 công ty , tăng so với năm trước.

Các lý do khác bao gồm việc tăng tuyển dụng nữ giới (ngành sản xuất / thực phẩm) nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của nữ giới, bổ sung cho những người đã rời công ty ( không bao gồm nghỉ hưu ) và ngành sản xuất / thực phẩm vốn có tác động lớn dưới thời Corona. Ở ngành bán buôn và bán lẻ, cũng có phản ứng gia tăng so với năm trước.

Mặt khác, các lý do của việc giảm tuyển dụng là "để bổ sung việc tuyển dụng ngoài nhân viên chính thức ", "để sắp xếp và hợp lý hóa hoạt động kinh doanh", "vì không có kế hoạch mở cửa hàng mới", và "để tăng tỷ lệ bộ phận lao động bán thời gian ”. ..

Đối với nhóm hàng sản xuất và thực phẩm có tỷ lệ thành phần lớn, 13 công ty trả lời "tăng", 17 công ty trả lời "như mùa xuân năm nay", và 2 công ty trả lời "chưa quyết định". Đối với bán buôn và bán lẻ, 12 công ty “tăng”, 15 công ty “như mùa xuân năm nay”, 2 công ty “giảm” và 3 công ty “chưa quyết định”.

Tại thời điểm này, không có công ty nào chọn ảnh hưởng của Corona mới và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là lý do cho việc tăng hoặc giảm số lượng nhân viên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top