Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ không ủng hộ Nội các lần đầu tiên đạt mức 50%, 59% "không đánh giá" lễ quốc tang cựu thủ tướng Abe.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ không ủng hộ Nội các lần đầu tiên đạt mức 50%, 59% "không đánh giá" lễ quốc tang cựu thủ tướng Abe.

images - 2022-09-09T160725.337.jpg


Tờ Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò toàn quốc vào ngày 1 và ngày 2 . Tỷ lệ không ủng hộ của Nội các của thủ tướng Fumio Kishida là 50% ( trong cuộc khảo sát tháng 9 trước đó là 47% ), tỷ lệ ủng hộ gần như không đổi ở mức 40~41%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tỷ lệ phản đối vượt quá tỷ lệ ủng hộ.

Theo đảng phái, 70% người ủng hộ Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ Nội các và 23% phản đối. Trong các nhóm không đảng phái, 24% ủng hộ Nội các Kishida và 62% không ủng hộ.

59% nói rằng họ "không đánh giá cao" lễ tang cấp nhà nước cho cựu thủ tướng Abe của Nội các Kishida vào ngày 27 tháng 9 và 35% "đánh giá" . 58% những người ủng hộ Đảng Dân chủ Tự do cho biết "đánh giá", trong khi 37% nói rằng "không đánh giá". Ngay cả phần trăm cử tri không theo đảng phái cho biết họ "không đánh giá cao" điều này. Theo nhóm tuổi, 47% trong số những người từ 18 đến 29 tuổi đánh giá cao hơn các nhóm tuổi khác, nhưng chỉ có 25% người đánh giá ở độ tuổi 70.

67% cho biết họ không đánh giá cao phản ứng của thủ tướng Kishida đối với vấn đề của các chính trị gia và Nhà thờ Thống nhất trước đây. Tỷ lệ người "không đánh giá" khác một chút so với 65% của cuộc khảo sát tháng 8 và 66% của cuộc khảo sát tháng 9. Phản ứng của Thủ tướng Kishida vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.

Thủ tướng Kishida sẽ đánh dấu mốc kỷ niệm đầu tiên của mình trên cương vị thủ tướng vào ngày 4 tháng 10 . Khi được hỏi về kết quả công việc của Nội các Kishida trong năm qua, 42% cho rằng đánh giá với 4% là "rất nhiều" và 38% cho rằng "phần nào đó", trong khi 56% nói rằng "sẽ không đánh giá", bao gồm 43% "một chút" và 13% "hoàn toàn không" .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top