tỷ lệ ủng hộ

  1. yuki1485

    Xã hội Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga là 47%, khuynh hướng ảnh hưởng của số ca lây nhiễm tiếp tục

    Trong một cuộc thăm dò dư luận quốc gia do Yomiuri Shimbun thực hiện vào ngày 2 và 4, tỷ lệ ủng hộ của Nội các Suga là 47%, gần bằng với cuộc khảo sát trước đó (ngày 5-7 tháng 3) là 48%. Tỷ lệ không ủng hộ là 40% (trước đó là 42%). Tỷ lệ ủng hộ Nội các Suga đã vượt qua tỷ lệ không ủng hộ trong...
  2. yuri

    Chính trị Nhật Bản: Xếp hạng ủng hộ của Nội các Suga được kết nối với corona

    ◇ Bỏ không sự ủng hộ đáng tin cậy của những người dưới 40 tuổi Rõ ràng là đánh giá ủng hộ của Nội các Suga có liên quan đến tình trạng lây nhiễm của virus corona mới. Tỷ lệ ủng hộ của Nội các trong cuộc thăm dò dư luận quốc gia do trung tâm nghiên cứu xã hội và Mainichi Shimbun thực hiện vào...
Top