Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ nghỉ việc sinh viên tốt nghiệp đại học tăng lên 32%. Cơ hội việc làm trong vòng 3 năm có chiều hướng tăng .

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ nghỉ việc sinh viên tốt nghiệp đại học tăng lên 32%. Cơ hội việc làm trong vòng 3 năm có chiều hướng tăng .

_113963763_gettyimages-1228073683.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ngày 20 công bố rằng trong số những người tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm vào tháng 3 năm 2020, tỷ lệ nghỉ việc trong vòng 3 năm là 32,3%, tăng 0,8 điểm so với năm trước. Một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho rằng điều này là do số lượng người thay đổi công việc ngày càng tăng khi cơ hội việc làm đang tăng lên sau khi tình hình việc làm trở nên tồi tệ hơn do đại dịch Corona.

Nhìn vào tỷ lệ theo ngành, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có tỷ lệ cao nhất, tăng 1,7 điểm lên 51,4%. Ngành dịch vụ và giải trí liên quan đến lối sống tăng 0,6 điểm lên 48,0%, tiếp theo là ngành hỗ trợ giáo dục và học tập tăng 0,5 điểm lên 46,0%.

Tỷ lệ số người tốt nghiệp trung học phổ thông nghỉ việc trong vòng 3 năm tăng 1,1 điểm lên 37,0%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top