Công nghệ Nhật Bản : Tỷ lệ sử dụng tự động hóa doanh nghiệp thấp nhất , khảo sát của Uipath.

Công nghệ Nhật Bản : Tỷ lệ sử dụng tự động hóa doanh nghiệp thấp nhất , khảo sát của Uipath.

ダウンロード - 2023-05-30T111519.963.jpg


UiPath đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện đối với người lao động ở tám quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, có tên "Khảo sát về việc sử dụng tự động hóa doanh nghiệp và các phát triển trong tương lai Phiên bản 2023."

Theo đó, tỷ lệ người trả lời rằng họ đã sử dụng tự động hóa kinh doanh tại nơi làm việc là 15% ở Nhật Bản, thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 63%, trong khi mức trung bình toàn cầu là 31%.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trực tuyến vào tháng 3 năm 2023, nhắm mục tiêu tổng cộng 6460 người ở Nhật Bản,Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ và Singapore. Kết quả khảo sát được tính trọng số theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi quốc gia.

Trong một kết quả khác, 52% người Nhật Bản được hỏi cho biết họ "không có nguồn lực hoặc sự hỗ trợ cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả." Ngoài ra, các công cụ/phần mềm kỹ thuật (66%) và hỗ trợ kỹ thuật (60%) được coi là nguồn lực và hỗ trợ để cải thiện tình trạng này.

Ngoài ra, trước câu hỏi "Bạn muốn thay đổi điều gì trong công việc?", câu trả lời phổ biến nhất của người Nhật Bản là "Môi trường làm việc linh hoạt hơn" (31%). Tiếp theo là “giảm thời gian dành cho công việc thủ công” (26%) và “giảm thời gian cần thiết để quản lý các công việc hàng ngày” (25%). “Có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng” (20%) cũng là phản hồi phổ biến.

Người ta cũng thấy rằng 43% người Nhật được hỏi nghĩ rằng tự động hóa kinh doanh sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động. Năm nhiệm vụ hàng đầu mà những người đã trả lời muốn tự động hóa là "nhập dữ liệu và tạo tập dữ liệu", tiếp theo là "phân tích dữ liệu" và "chia sẻ tệp/lưu trữ tệp". Mặt khác, 15% số người được hỏi đã triển khai giải pháp tự động hóa doanh nghiệp cho biết họ đang thấy những lợi ích như tăng năng suất, công việc chính xác và cải thiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top