Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2,5% trong tháng 8, tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn tăng lên 1,32 lần.

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2,5% trong tháng 8, tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn tăng lên 1,32 lần.

K10013793811_2208292240_0830083507_01_02.jpg


Tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa) trong tháng 8 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố vào ngày 30 là 2,5%, một sự cải thiện so với tháng trước. Mặt khác, tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố trong tháng 8 là 1,32 lần, tăng 0,03 điểm so với tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo là 2,5% trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới là 2,7%, giảm 0,1 điểm so với tháng trước. Nữ giới là 2,3%, cùng tỷ lệ với tháng trước.

Số lượng người lao động (đã điều chỉnh theo mùa) là 67,3 triệu người, giảm 40.000 người so với tháng trước.

Số lượng người thất nghiệp ( đã điều chỉnh theo mùa ) là 1,75 triệu người, giảm 10.000 người so với tháng trước. Sự phân tích cho thấy trong số đó, 60.000 người tự nguyện bỏ việc ( vì lý do cá nhân ). Số lượng "nghỉ việc không tự nguyện" vẫn duy trì như tháng trước. Số lượng người tìm việc mới tăng 50.000 người.

<Tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn đang cải thiện>

Tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn đã tăng trong tám tháng liên tiếp. Mặc dù đã phục hồi trở lại mức kể từ tháng 3 năm 2020, nhưng tỷ lệ vẫn chưa đạt đến mức vào năm 2019 trước khi xảy ra Corona, vốn dao động khoảng 1,5 đến 1,6 lần.

Tỷ lệ ứng viên có việc làm trên số người nộp đơn cho biết số lượng lời mời làm việc từ các công ty trên mỗi người tìm việc. Số lượng lời mời làm việc tích cực (điều chỉnh theo mùa) tăng 0,6% so với tháng trước, trong khi số lượng người tìm việc tích cực ( điều chỉnh theo mùa ) giảm 1,5%.

Số lượng tuyển dụng mới trong tháng 8 (số liệu ban đầu) tăng 15,1% so với cùng tháng năm trước. Theo ngành, "dịch vụ lưu trú và ăn uống" tăng 51,1%, "dịch vụ phục vụ đời sống và giải trí" tăng 28,9% và "bán buôn và bán lẻ" tăng 18,7%. Sự tăng trưởng ở đây là điều dễ thấy.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top