Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thực hiện làm việc từ xa tháng 4 giảm ở mức 19,2%, "Các biện pháp ưu tiên để ngăn chặn sự lây lan không ảnh hưởng"

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thực hiện làm việc từ xa tháng 4 giảm ở mức 19,2%, "Các biện pháp ưu tiên để ngăn chặn sự lây lan không ảnh hưởng"

Trung tâm Năng suất Nhật Bản công bố vào ngày 22 rằng tỷ lệ thực hiện công việc từ xa là 19,2% trên toàn quốc vào ngày 12 đến ngày 13 của tháng này, đó là khoảng thời gian "các biện pháp ưu tiên ngăn chặn lây lan" được áp dụng để ngăn chặn sự lan rộng lây nhiễm của virus Corona. Tỷ lệ thực hiện công việc từ xa đã giảm so với kết quả khảo sát (22,0%) vào tháng 1 năm nay khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp được công bố. Trụ sở chính giải thích rằng các biện pháp ưu tiên không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện công việc từ xa.

Cuộc khảo sát bắt đầu trong tình trạng chính phủ ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 5 năm ngoái nhằm tìm hiểu nhận thức và tình hình thực tế của người lao động trong thảm họa corona, và đây là cuộc khảo sát lần thứ 5 . Khảo sát nhắm đến đối tượng 1.100 người trên 20 tuổi đang làm việc tại các công ty.

Tỷ lệ thực hiện công việc từ xa trên toàn quốc trong cuộc khảo sát cho đến nay là 31,5% vào tháng 5 năm ngoái, 20,2% vào tháng 7 năm ngoái và 18,9% vào tháng 10 năm ngoái. Trụ sở chính phân tích rằng "tỷ lệ thực hiện tiếp tục ở mức khoảng 20%."

Hơn nữa, tỷ lệ làm việc từ xa giữa các tỉnh Osaka và Hyogo, là những khu vực đối tượng cho các biện pháp ưu tiên kể từ ngày 5 tháng 4, là 18,1% trong cuộc khảo sát lần này. Không có sự khác biệt đáng kể giữa tỷ lệ 18,1% vào tháng 10 năm ngoái và 19,2% vào tháng 1 năm nay, kết luận rằng "việc áp dụng các biện pháp ưu tiên dường như không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện công việc từ xa."

Mặt khác, khi được hỏi về sự tin tưởng vào chính phủ trong cuộc khảo sát này, 26,7% trả lời rằng họ "hoàn toàn không tin tưởng vào chính phủ" . Cùng với 46,5% “Tôi không tin tưởng lắm”, hơn 70% số người được hỏi cho biết “Tôi không tin tưởng”, cho thấy mức độ mất sự tín nhiệm của người dân đối với chính phủ.

Có vẻ như chính phủ sẽ mạnh mẽ yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba được ban hành, nhưng điều quan trọng là phải khôi phục lòng tin của người dân vào chính phủ để làm cho điều đó có hiệu quả.

( nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • ecd2104221418002-p1.jpg
    ecd2104221418002-p1.jpg
    116.6 KB · Lượt xem: 56

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top