Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida giảm trong 3 tháng liên tiếp xuống còn 32%.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida giảm trong 3 tháng liên tiếp xuống còn 32%.

ダウンロード - 2023-08-23T170913.232.jpg


Xếp hạng tín nhiệm của Nội các Kishida giảm tháng thứ ba liên tiếp

Theo khảo sát tháng 8, tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida cho thấy sự sụt giảm so với tháng trước. Nhìn chung, con số đã giảm từ 34,9% còn 32,4%. Đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp sau 5 tháng tăng liên tiếp.

Nhìn vào các cuộc khảo sát riêng lẻ, trong cuộc khảo sát của Nihon Keizai Shimbun/TV Tokyo, tỷ lệ này là 42,0%, tăng 2,0 điểm so với cuộc khảo sát ngày 28-30 tháng 7, nhưng trong các cuộc khảo sát khác từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, tỷ lệ ủng hộ Nội các đã giảm trong tất cả các cuộc khảo sát ngoại trừ cho các cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun và Nippon Television, không cho thấy sự thay đổi nào.

Cuộc khảo sát của NHK cho thấy mức giảm lớn nhất, giảm 5,0 điểm so với cuộc khảo sát ngày 7-9 tháng 7 xuống 33,0%. Mức giảm tiếp theo trong cuộc thăm dò của Election.com là 25,4%, giảm 4,7 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát ngày 15-16 tháng 7.

Ngược lại, tỷ lệ phản đối nội các đã tăng lên kể từ cuộc khảo sát tháng 7. Nhìn chung, nó đã tăng từ khoảng 48,6% lên khoảng 51,4%.

Cuộc khảo sát của Jiji Press cho thấy mức tăng lớn nhất, tăng 8,1 điểm từ cuộc khảo sát ngày 7-10 tháng 7 lên 47,4%. Tỷ lệ phản đối đối với các cuộc khảo sát khác nhìn chung cũng tăng lên, mặc dù cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun/Nippon Television, vốn đã giảm so với cuộc khảo sát trước, đã giảm 2,0 điểm so với cuộc khảo sát trước đó xuống 50,0%.

Xếp hạng phê duyệt của Đảng Dân chủ Tự do đạt mức thấp mới.

Hãy cùng nhìn vào tỷ lệ ủng hộ theo Đảng. Trước hết, tỷ lệ ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền không thay đổi so với lần trước và giảm nhẹ. Nhìn chung, con số đã giảm từ 31,0% còn 30,8%. Tỷ lệ ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do trong số liệu thống kê tháng 7 là thấp nhất kể từ khi Nội các Yoshihide Suga nhậm chức vào tháng 9 năm 2020, nhưng lần này kết quả thậm chí còn thấp hơn.

Trong cuộc khảo sát của Kyodo News, tỷ lệ ủng hộ tăng nhiều nhất với 35,8%, tăng 5,7 điểm so với cuộc khảo sát ngày 14-16/7. Ngược lại, trong cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun/Nippon TV, nơi tỷ lệ ủng hộ giảm nhiều nhất đã giảm 3,0 điểm so với cuộc khảo sát trước đó xuống còn 30,0%.

Tỷ lệ ủng hộ của đảng đối lập chính là Đảng Dân chủ Lập hiến không thay đổi so với cuộc bầu cử trước, có giảm nhẹ. Nhìn chung, nó đã giảm khoảng 6,0% còn khoảng 5,8%.

Nhìn vào khảo sát cá nhân, không có nhiều thay đổi. JNN (TBS TV), có tỷ lệ ủng hộ cao nhất, đã tăng 0,6 điểm từ cuộc khảo sát ngày 1-2 tháng 7 lên 4,6%, trong khi các cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun/Nippon TV, Nihon Keizai Shimbun/TV Tokyo có tỷ lệ tán thành thấp nhất. Kết quả lần lượt là 3,0% và 5,0%, giảm 1,0 điểm so với lần trước và cả hai vẫn nằm trong nhóm có chênh lệch nhỏ.

Ngoài vấn đề về hệ thống thẻ My Number hiện đang được truyền thông quan tâm nhiều, tình hình còn tiếp tục nghiêm trọng với giá tăng cao. Trong một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Mainichi Shimbun thực hiện, khi được hỏi : "Việc giá cả tiếp tục tăng có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn không ?" 92% cho biết nó có "tác động lớn" hoặc "tác động phần nào". Mặt khác, bạn đánh giá các biện pháp như thế nào? Ví dụ, khi được Yomiuri Shimbun/Nippon Television hỏi: “Bạn tán thành hay không tán thành phản ứng của chính phủ trước việc tăng giá?”, 16% số người được hỏi trả lời “đánh giá cao”, trong khi 77% trả lời “không đánh giá''.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top