Covid-19 Nhật Bản: Xác nhận 1220 người nhiễm mới corona ở Osaka. Con số lây nhiễm cao kỷ lục

Covid-19 Nhật Bản: Xác nhận 1220 người nhiễm mới corona ở Osaka. Con số lây nhiễm cao kỷ lục

Bài viết liên quan

Your content here
Top