Xã hội Nhật Bản : Yêu cầu trong việc đảm bảo tính bảo mật của tiền lương kỹ thuật số .

Xã hội Nhật Bản : Yêu cầu trong việc đảm bảo tính bảo mật của tiền lương kỹ thuật số .

ダウンロード - 2021-04-19T144748.400.jpg


Vào ngày 19, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã trình bày với tiểu ban của Hội đồng Chính sách Lao động kế hoạch cơ bản của hệ thống cho phép thanh toán việc trả lương bằng "tiền kỹ thuật số" thông qua thông tin điện tử với điều kiện phải đảm bảo tính bảo mật . Hội đồng thúc đẩy cải cách quy định của chính phủ đặt mục tiêu củng cố hệ thống vào cuối năm tài chính 2021.

Tuy nhiên, đã có hàng loạt ý kiến lên tiếng lo ngại về vấn đề an toàn bảo mật trong tiểu ban, thậm chí trong tiểu ban ngày 19 đã có ý kiến cho rằng việc kiểm tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi liệu mức độ an toàn đã đủ đảm bảo hay chưa. Việc thanh toán được giả định bằng một ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh và cần phải tạo ra một hệ thống đảm bảo rằng tiền lương được trả cho người lao động.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top