Khí tượng Nhiệt độ toàn cầu sẽ tạm thời vượt quá 1,5°C trong vòng 5 năm tới. Tổ chức Khí tượng Thế giới lên tiếng cảnh báo

Khí tượng Nhiệt độ toàn cầu sẽ tạm thời vượt quá 1,5°C trong vòng 5 năm tới. Tổ chức Khí tượng Thế giới lên tiếng cảnh báo

images - 2024-06-06T161818.260.jpg


Vào ngày 5 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thông báo rằng có 80% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tạm thời vượt quá 1,5°C so với mức tiền công nghiệp trong ít nhất một năm trong 5 năm kể từ năm 2024 trở đi. Ngoài ra, tổ chức cho rằng có khả năng cao là ít nhất một năm trong vòng 5 năm tới sẽ vượt kỷ lục nhiệt độ được thiết lập vào năm 2023, năm ấm nhất được ghi nhận từ trước đến nay . Mặc dù mức tăng nhiệt độ vượt quá 1,5°C trong thời gian ngắn sẽ không được coi là sự thất bại vĩnh viễn trong việc đáp ứng các mục tiêu đặt ra trong Thỏa thuận Paris, nhưng điều này vẫn tiếp tục nhấn mạnh tính cấp bách của các biện pháp biến đổi khí hậu. (Kitamura Kayoko, Phó Tổng biên tập tờ Alternative)

Đây là một cảnh báo rõ ràng rằng nhiệt độ tăng trong thời gian dài trong nhiều thập kỷ đang ngày càng tiến gần đến giới hạn 1,5°C do Thỏa thuận Paris đặt ra.

Cho đến năm 2015, hầu như không có khả năng nhiệt độ vượt quá 1,5°C trong vòng 5 năm tới, nhưng kể từ đó khả năng vượt quá giới hạn đó ngày càng tăng. Xác suất vượt quá 1,5°C là 20% trong 5 năm kể từ năm 2017, nhưng đạt 66% trong 5 năm kể từ năm 2023.

Nhìn vào nhiệt độ trung bình trong 5 năm, báo cáo tính toán rằng có 47% khả năng nhiệt độ sẽ vượt quá 1,5°C trong 5 năm kể từ năm 2024. Đây là mức tăng từ xác suất 32% vượt quá 1,5°C trong 5 năm từ năm 2023, được công bố vào năm ngoái.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top