Xã hội Nhiều người nước ngoài sống ở Nhật Bản muốn tiếp tục làm việc tại Nhật Bản, nguyện vọng muốn được sống với gia đình.

Xã hội Nhiều người nước ngoài sống ở Nhật Bản muốn tiếp tục làm việc tại Nhật Bản, nguyện vọng muốn được sống với gia đình.

ダウンロード - 2022-12-19T160921.628.jpg


Hơn 90% người nước ngoài sống tại Nhật Bản, bao gồm cả du học sinh và thực tập sinh kỹ năng, thể hiện mong muốn làm việc tại Nhật Bản ngay cả khi tư cách lưu trú của họ hết hạn. Trong số đó, hệ thống kỹ năng đặc định là nhiều nhất . Tuy nhiên, đã có nhiều yêu cầu cải thiện hệ thống, chẳng hạn như nguyện vọng muốn sống cùng gia đình, kéo dài thời gian lưu trú và ưu tiên cho các đơn xin vĩnh trú.

Đây là kết quả từ một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Mynavi Global, một công ty tuyển dụng chuyên về nhân sự nước ngoài trong Tập đoàn Mynavi. Mynavi Global đã tiến hành một cuộc khảo sát về nhận thức về việc làm tại Nhật Bản bằng tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Trung, tiếng Myanmar. Có 372 phản hồi hợp lệ.

96,8% số người được hỏi trả lời rằng họ muốn làm việc tại Nhật Bản ngay cả khi tư cách lưu trú của họ hết hạn. Chỉ 1,6% nói rằng họ không muốn tiếp tục làm việc. Trong số đó, tổng số những người có suy nghĩ "mạnh mẽ" và "một chút" muốn làm việc trong hệ thống kỹ năng đặc định là rất cao với 96,7% đối với thực tập sinh kỹ năng, 66,7% là những người có tư cách kỹ năng đặc định và 65,3% là du học sinh người nước ngoài

Lý do muốn làm việc với tư cách là lao động kỹ năng đặc định là vì có ngành và công việc mà họ muốn làm việc với trong kỹ năng đặc định (56,7%), vì muốn vận dụng các kỹ năng của bản thân (41,3%) và vì sự hỗ trợ được cung cấp trước và sau khi vào công ty (38,3%).

Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không muốn làm việc với tư cách là lao động kỹ năng đặc định , thì hơn một nửa số người được hỏi cho biết: “Tôi muốn làm việc với tư cách lưu trú khác”. Điều này được phản ánh trực tiếp trong yêu cầu cải thiện hệ thống kỹ năng cụ thể. 61,8% những người muốn cải thiện hệ thống kỹ năng cụ thể như muốn được sống cùng gia đình, muốn kéo dài thời gian lưu trú và muốn thời gian cư trú với các kỹ năng cụ thể được tính trong đơn xin vĩnh trú tại Nhật Bản.

Vào ngày 14 tháng 12, một nhóm chuyên gia của chính phủ đã bắt đầu xem xét Chương trình Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng. Chính phủ Nhật Bản cuối cùng đã đẩy mạnh để làm điều gì đó với hệ thống này, vốn nổi tiếng với vấn đề vi phạm nhân quyền. Hiện tại , một kế hoạch cải tiến để thống nhất với hệ thống kỹ năng đặc định cũng đang được xem xét và kết luận sẽ được đưa ra vào mùa thu năm tới.

Cuộc khảo sát lần này truyền tải rõ ràng mức độ mà người nước ngoài sống ở Nhật Bản muốn làm việc tại Nhật Bản. Nói cách khác, hẳn là những người này đã dần thích Nhật Bản. Trong khi họ đang tiếp tục suy nghĩ như vậy, tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó mọi việc đi theo hướng tốt đẹp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top