Thủ tục Ông Kono yêu cầu bãi bỏ việc sử dụng con dấu "nếu không thể, thì phải đưa lý do vào cuối tháng này"

Theo phỏng vấn của JNN, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính đã yêu cầu về nguyên tắc bãi bỏ việc sử dụng con dấu trong thủ tục hành chính, nếu không được thì ông đã yêu cầu từng bộ, ngành nêu rõ lý do trong tháng này.

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng về việc thành lập "cơ quan kỹ thuật số" diễn ra vào ngày 23, Bộ trưởng Kono bày tỏ ý định nhanh chóng bãi bỏ con dấu bắt buộc đối với các thủ tục hành chính. Ngoài ra, Bộ trưởng Kono kịp thời rà soát việc sử dụng con dấu trong thủ tục hành chính của từng bộ, cơ quan, trong số khoảng 11.000 thủ tục cần đến con dấu, văn phòng chính phủ có chủ trương không bãi bỏ. Trong các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan cho thấy rằng họ đang yêu cầu lý do sẽ được đưa ra vào cuối tháng này.

Một quan chức của một bộ và cơ quan thừa nhận rằng thông báo từ Bộ trưởng Kono và trả lời rằng ông sẽ "đẩy nhanh tiến độ và đẩy nhanh hơn nữa" hướng tới việc bãi bỏ thủ tục con dấu.

 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top