Covid-19 Ông Omi cho rằng bắt đầu bước vào "làn sóng corona thứ 4". Yêu cầu áp dụng nhanh chóng các biện pháp ngăn ngừa lây lan

Covid-19 Ông Omi cho rằng bắt đầu bước vào "làn sóng corona thứ 4". Yêu cầu áp dụng nhanh chóng các biện pháp ngăn ngừa lây lan

Shigeru Omi, chủ tịch tiểu ban kiểm soát lây nhiễm corona mới của chính phủ, đã tham dự Ủy ban Nội các Hạ viện vào ngày 14 và nói rằng tình hình lây nhiễm hiện tại của corona mới có thể được gọi là "làn sóng thứ tư". Về ưu và nhược điểm của việc áp dụng bổ sung "các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn lây lan", ông chỉ ra rằng "đã đến lúc cần phải ban hành một cách cực kỳ nhanh chóng và linh hoạt."

Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế, nói rằng tỉnh Aichi có xu hướng lây lan đặc biệt mạnh và cảnh báo rằng cần phải có các biện pháp bao gồm cả các biện pháp ưu tiên.

Ông Omi đã bày tỏ sự thừa nhận của mình rằng ông đang "tiếp tục" xem liệu tình hình lây nhiễm có xảy ra đợt thứ tư hay không. Dựa trên sự lan rộng của các chủng đột biến, thì đó là một hình thức thu hút cảm giác khủng hoảng hơn nữa.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (27).jpg
    ダウンロード (27).jpg
    5.3 KB · Lượt xem: 114

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top