Phần 2

女の人が先に行くのはどうしてですか。

1. 男の人がコーヒーを飲んでいるからです。
2. 男の人がコーヒーを捨てに行くからです。
3. 男の人がコーヒーを教室に持っていくからです。
4. 男の人がコーヒーを買っているからです。

Nhấn vào link: sau để nghe


http://www.tiengnhatonline.com/forum/local_links.php?action=jump&id=43&catid=3

[ONLINE]http://www.tiengnhatonline.com/forum/local_links.php?action=jump&id=43&catid=3[/ONLINE]
 

Đính kèm

  • phan2.doc
    24.5 KB · Lượt xem: 1

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top