Hướng dẫn sử dụng

+Đây là phần nghe trình độ cấp 2. Bạn có thể nghe trực tiếp tại từng phần 1. Nếu không nghe được thì bạn có thể nhấn vào link dưới bài để vào kho tài liệu nghe.

+Tòan bộ nội dung của bài đàm thọai nằm trong phần file đính kèm theo từng bài. Tuy thế, hãy cố gắng nghe và tự trả lời câu hỏi trướ ckhi mở phần file đính kèm này.

+Ngòai ra, trong phần VIP bạn có thể download tòan bộ nội dung text của phần này.
 
Top