Phần 49

男の人は、このスポーツクラブで、
いつから、何をしたいと思っていますか。


1. 今週から泳ぎたいです。
2. 来週から泳ぎたいです。
3. 今週からテニスをしたいです。
4. 来週からテニスをしたいです。


[online]http://www.tiengnhatonline.com/forum/local_links.php?action=jump&id=90&catid=3[/online]

Link:
http://www.tiengnhatonline.com/forum/local_links.php?action=jump&id=90&catid=3
 

Đính kèm

  • phan49.doc
    26.5 KB · Lượt xem: 2

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top