Công nghệ Robot đầu tiên ở Nhật Bản liên kết với đèn tín hiệu băng qua ngã tư , sự kết hợp của Softbank x Sagawa

Công nghệ Robot đầu tiên ở Nhật Bản liên kết với đèn tín hiệu băng qua ngã tư , sự kết hợp của Softbank x Sagawa

Softbank và Sagawa Express đã thực hiện thành công thử nghiệm giao hàng ngoài trời đầu tiên ở Nhật Bản bằng cách liên kết robot tự vận hành với đèn tín hiệu giao thông.

sb-sagawa-agv-02-1.jpg


Thử nghiệm trình diễn được thực hiện vào cuối tháng 4 với tư cách là những người thực hiện dự án "Dự án phát triển công nghệ để hiện thực hóa dịch vụ giao hàng mới sử dụng robot tự vận hành" của Tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp và năng lượng mới (NEDO). Hai bên đã phát triển một hệ thống liên kết giữa rô bốt tự vận hành và đèn tín hiệu giao thông, rô bốt nhận thông tin hiển thị trên đèn giao thông và băng qua ngã tư theo màn hình để giao hàng khi di chuyển trên đường công cộng.

sb01_s.jpg


Hiệu quả của việc giao hàng bằng robot được xác nhận bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ và tác động gây ra bởi sự chênh lệch của hàng hóa trong quá trình vận hành. Chức năng xác nhận vị trí hiện tại và nhận thông báo của robot khi đến điểm đến cũng đã được trình diễn thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh.

Cả hai công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thử nghiệm trình diễn hướng tới việc hiện thực hóa các dịch vụ giao hàng bằng cách sử dụng rô bốt vận hành tự động.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top