Xã hội Số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài tiếp tục giảm. Không thể phục hồi kể từ đại dịch Corona.

Xã hội Số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài tiếp tục giảm. Không thể phục hồi kể từ đại dịch Corona.

2000563.jpg


Ngay cả khi đại dịch Corona đã qua và các hạn chế đi lại nghiêm ngặt đã được dỡ bỏ, người ta nhận thấy số lượng người Nhật ở nước ngoài vẫn tiếp tục giảm. Theo ước tính do Bộ Ngoại giao tổng hợp tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, số người đã giảm 14.950 người (1,1%) so với năm trước, đánh dấu năm giảm thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2020.

Mặc dù việc du lịch nước ngoài của người Nhật đã cho thấy sự phục hồi đáng chú ý sau đại dịch Corona , nhưng tổng số người Nhật sống ở nước ngoài vẫn tiếp tục giảm. Ước tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 cho thấy mức giảm 14.950 người (1,1%) so với năm trước, đánh dấu năm giảm thứ tư liên tiếp. Theo quốc gia, người Nhật ở Mỹ chiếm 32,1%, tiếp theo là ở Trung Quốc với 7,9% và cả hai quốc gia đều chiếm khoảng 40% cư dân Nhật Bản sống ở nước ngoài .

Theo "Thống kê khảo sát về số lượng cư dân Nhật Bản ở nước ngoài" do Bộ Ngoại giao biên soạn dựa trên thông báo cư trú gửi đến các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài (đại sứ quán, lãnh sự quán, v.v.), tổng số cư dân Nhật Bản ở nước ngoài là 1.293.565 người . Trong đó, 718.838 người là cư dân dài hạn (giảm 4,3% so với năm trước) và 574.727 người là thường trú nhân (tăng 3,2% so với năm trước). Theo khu vực, số người giảm ở Châu Á, Đông Âu/Liên Xô cũ, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Tây Âu, nhưng lại tăng ở Châu Phi, Châu Đại Dương, Trung Đông và Trung Mỹ. Theo thống kê từ năm 1989, số người Nhật sống ở nước ngoài tiếp tục tăng cho đến năm 2019, nhưng bắt đầu giảm vào năm 2020 khi đại dịch virus Corona trở nên nghiêm trọng trên toàn thế giới.

Nhìn vào năm 2023 theo thành phố, khu vực đô thị Los Angeles ở miền Tây nước Mỹ có số lượng người Nhật cao nhất với 64.457 người (5,0%)), tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan có 51.407 người (4,0%) và khu vực đô thị New York ở miền đông nước Mỹ có 37.414 người ( 2,9%), Thượng Hải, Trung Quốc 37.315 người (2,9%), v.v. Theo khảo sát của Bộ Ngoại giao về số lượng công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2012), có 1.245 công ty Nhật Bản thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng lãnh sự quán tại Los Angeles, 5.856 thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán tại Thái Lan và 658 thuộc thẩm quyền của Tổng lãnh sự quán tại New York. Có 22.729 địa điểm thuộc thẩm quyền của Tổng lãnh sự quán ở Thượng Hải và có vẻ như nhiều công dân Nhật Bản làm việc cho các công ty Nhật Bản.

Vì lý do an ninh, Ukraine, Afghanistan, Iraq và Syria không được công bố và không được đưa vào ước tính.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top