Kinh tế Số vụ phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng một nửa có liên quan đến Corona.

Kinh tế Số vụ phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng một nửa có liên quan đến Corona.

Tháng 1-12 / 2020: Khảo sát "Xu hướng phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú"

1ce92c5d7007308865c4567892c29c43.jpg


Số vụ phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú năm 2020 (từ tháng 1 đến tháng 12) đã tăng gấp 1,5 lần so với năm trước lên 118 vụ (tăng 57,3% so với năm trước), lần đầu tiên đạt mức 100 vụ sau 7 năm kể từ năm 2013. Trong số đó. trong số này, 55 vụ phá sản là do sự lây lan của virus corona mới, chiếm gần một nửa số vụ phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú (tỷ lệ thành phần 46,6%). Theo ngành, số vụ phá sản liên quan đến virus corona mới là cao nhất, vượt xa ngành dịch vụ ăn uống (16,3%) và ngành liên quan đến may mặc (16,0%). Sự lan rộng lây nhiễm corona mới khiến khách đi du lịch trong nước ngừng nhập cảnh và không ra ngoài do đã ban hành tình trạng khẩn cấp , điều này đã hạn chế rất nhiều việc di chuyển của người dân và ảnh hưởng lớn đến ngành dịch vụ lưu trú.

Vào tháng 7 năm 2020, chính phủ đã phát động chiến dịch "Go to Travel" để hỗ trợ ngành du lịch, nhưng việc đặt phòng chỉ tập trung ở một số điểm du lịch và cơ sở dịch vụ lưu trú nổi tiếng, và một số cơ sở dịch vụ lưu trú không được hưởng lợi. Ngoài ra, các hạn chế nhập cảnh từ nước ngoài vẫn chưa được nới lỏng, và nhu cầu du lịch trong nước, vốn đang bùng nổ đã biến mất. Vào tháng 11 năm 2020, làn sóng lây nhiễm Corona mới lần thứ ba bắt đầu, chiến dịch "GoTo Travel" tạm dừng trên toàn quốc, và ngành dịch vụ lưu trú lại một lần nữa gặp khó khăn. Có rất nhiều trường hợp các công ty dịch vụ lưu trú bị phá sản vào năm 2020 đã phá sản do thảm họa Corona mà vốn dĩ đã ở trong tình trạng hoạt động ì ạch và nợ nần chồng chất.

Vào năm 2021, số người nhiễm mới vượt quá 7.000 người mỗi ngày, và vào ngày 7 tháng 1, tình trạng khẩn cấp lại được ban hành ở Tokyo và 3 tỉnh. Trong khi lối thoát của thảm họa Corona không được nhìn thấy, có một lo ngại rằng các công ty dịch vụ lưu trú được hỗ trợ bởi trợ cấp của chính phủ và hệ thống cho vay khẩn cấp của các tổ chức tài chính, có thể hụt hơi do việc ban bố lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ngành dịch vụ lưu trú với khu vực và cơ sở vật chất hạn chế sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để phục hồi. Cùng với các biện pháp thu hút khách hàng có sự tham gia của cộng đồng địa phương , đồng thời cũng cần hỗ trợ linh hoạt để hoạt động kinh doanh liên tục và chuyển đổi kinh doanh.

Phá sản kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt 118 vụ, lần đầu tiên sau 7 năm ở mức 100 vụ

Năm 2020 (từ tháng 1 đến tháng 12), có 118 vụ phá sản trong “ngành dịch vụ lưu trú” ( tăng 57,3% so với năm trước), tăng 1,5 lần so với năm trước. Kể từ năm 2013 ( 118 vụ ), nó đã đạt mức 100 vụ lần đầu tiên sau 7 năm. Số vụ phá sản trong ngành dịch vụ lưu trú trong 10 năm qua là cao nhất vào năm 2011 (134 vụ) khi trận động đất ở phía đông Nhật Bản xảy ra, và năm 2020 là mức cao thứ hai cùng với năm 2013.

Tổng số nợ là 58,12 tỷ yên (giảm 54,0% so với năm trước), mức giảm đầu tiên trong hai năm so với năm trước. Năm ngoái, hai vụ phá sản trong phạm vi 40 tỷ yên đã gây ra sự sụt giảm tiêu cực.

Xét theo nguyên nhân, 101 vụ "phá sản kiểu suy thoái" chiếm khoảng 90%.

Xét theo nguyên nhân, “doanh thu kém” là cao nhất với 79 vụ (tăng 61,2% so với năm trước). Tiếp theo là 22 vụ "bế tắc từ trước (thâm hụt tích lũy)" (tăng 22,2%) và 6 vụ " nguyên nhân khác" do nguyên nhân tình cờ như cái chết của người đại diện (tăng 200,0%). Có 101 trường hợp “phá sản kiểu suy thoái ” (bế tắc từ trước + doanh thu kém + khó thu hồi các khoản phải thu, v.v.), chiếm khoảng 90% (85,5%) trong tổng số các vụ phá sản . Các công ty dịch vụ lưu trú có hoạt động kinh doanh chậm chạp do lượng khách du lịch nội địa giảm, bao gồm cả du lịch theo nhóm đang kỳ vọng hiệu quả kinh doanh phục hồi do nhu cầu du lịch trong nước. Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước biến mất do thảm họa Corona , nhiều doanh nghiệp đã từ bỏ việc tiếp tục kinh doanh do triển vọng tương lai không chắc chắn.

Khoảng 30% các khoản nợ từ 500 triệu yên trở lên

Xét theo số nợ, tỷ trọng cơ cấu từ 500 triệu yên trở lên là 29,6%, tăng 7,0 điểm so với năm trước (22,6%). Liệt kê có 18 vụ từ 500 triệu yên trở lên và dưới 1 tỷ yên (tăng 125,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thành phần 15,2%) và 17 vụ từ 1 tỷ yên trở lên (tăng 88,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thành phần 14,4% ). Mặt khác, tỷ trọng thành phần dưới 100 triệu yên là 27,1%, giảm 10,2 điểm so với năm trước (37,3%). Liệt kê 22 trường hợp từ 10 triệu yên trở lên và dưới 50 triệu yên (tăng 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thành phần 18,6%) và 10 trường hợp từ 50 triệu yên trở lên và dưới 100 triệu yên ( giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thành phần 8,4%) . Ngoài ra, 51 vụ (tăng 70,0% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thành phần 43,2%) chiếm số lượng lớn nhất là các vụ từ 100 triệu Yên trở lên và dưới 500 triệu Yên. Có vẻ như số lượng các vụ phá sản quy mô vừa và lớn đang tăng lên.

Tỷ lệ phá sản liên quan đến Corona mới. Ngành dịch vụ lưu trú chiếm nhiều nhất, một nửa trong tất cả các ngành

wst1804040001-p1.jpg


Trong số các vụ phá sản theo ngành vào năm 2020, tỷ lệ các vụ phá sản liên quan đến corona mới ,”ngành dịch vụ lưu trú” là cao nhất ở mức 46,6%. Nó dẫn trước 12,2 điểm phần trăm so với ngành vận tải hàng hóa đường bộ (34,4% trên tổng số). Số vụ phá sản liên quan đến corona mới đạt mốc 40%, vượt quá "ngành dịch vụ ăn uống " (138 vụ , 16,3%), "ngành kinh doanh may mặc" (76 vụ, 16,0%) và "các ngành dịch vụ khác liên quan đến cuộc sống "(19 vụ, 21,3 % ). Nó phản ánh tác động mạnh mẽ của thảm họa corona đối với ngành dịch vụ lưu trú.

※Chúng tôi đã tính toán tỷ lệ thành phần của số vụ phá sản liên quan đến corona mới với tổng số vụ phá sản vào năm 2020 theo loại ngành và so sánh tổng số vụ phá sản trong các ngành có từ 20 vụ trở lên.

Dưới 5 nhân viên chiếm một nửa

Xét về số lượng nhân viên, số nhân viên có dưới 5 người là 59 vụ (tăng 59,4% so với năm trước, 37 vụ so với năm trước), cao nhất. Tỷ lệ thành phần bao gồm phá sản là 50,0%, chiếm một nửa. Mặt khác, có 6 vụ từ 50 nhân viên trở lên và dưới 300 nhân viên ( tăng 500,0%, 1 vụ so với năm trước ) cho thấy sự lan rộng của tình trạng phá sản đối với các doanh nghiệp quy mô vừa. Số vụ trên 300 người đã không xảy ra trong 8 năm liên tiếp kể từ năm 2012.

Xét theo khu vực, xảy ra ở tất cả 9 khu vực

Xét theo khu vực, tất cả 9 khu vực đều xảy ra các vụ phá sản. Số lượng nhiều nhất là Chubu 31 vụ , Kanto 24 vụ, Kinki 21 vụ, Tohoku 15 vụ, Kyushu 11 vụ, Chugoku 7 vụ, Hokuriku 5 vụ, Hokkaido 3 vụ, Shikoku 1 vụ. So với năm trước, đã tăng ở 6/9 khu vực. Kinki tăng 200,0%, đây là mức tăng cao nhất, tiếp theo là Chubu 106,6%, Kyushu 83,3%, Hokuriku 66,6% và Kanto 41,1%. Mặt khác, mức giảm chỉ là 11,7% ở Tohoku. Hokkaido và Chugoku có cùng số lượng với năm trước.

Xét theo tỉnh, xảy ra ở 39 tỉnh

Xét theo tỉnh, các vụ phá sản xảy ra ở 39 tỉnh. Nagano có số vụ cao nhất là 12 vụ, tiếp theo là Tokyo với 11 vụ, Shizuoka với 9 vụ, Mie, Kyoto và Fukushima với 5 vụ mỗi tỉnh và Osaka, Hyogo, Nara và Niigata với 4 vụ mỗi tỉnh . Trong số 5 vụ trở lên, mức tăng hàng năm nổi bật ở ba tỉnh là 400,0% ở Kyoto (1 → 5 vụ ), 300,0% ở Nagano (3 → 12 vụ) và 83,3% ở Tokyo (6 → 11 vụ),

Điều đó phản ánh ảnh hưởng lớn của thảm họa Corona ở Kyoto và Tokyo, nơi có nhiều du khách đến từ trong và ngoài nước , và Nagano, nơi có nhiều địa điểm du lịch như suối nước nóng và các khu trượt tuyết.

Nguồn tiếng Nhật
 

Đính kèm

  • 1524069.jpg
    1524069.jpg
    252.1 KB · Lượt xem: 2,337

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top