Chính trị Sự chú ý được tập trung vào cả các biện pháp corona và kinh tế ... Bầu cử Hạ viện, những lời hứa của mỗi bên về "phân phối"

Chính trị Sự chú ý được tập trung vào cả các biện pháp corona và kinh tế ... Bầu cử Hạ viện, những lời hứa của mỗi bên về "phân phối"

Các biện pháp corona và các biện pháp kinh tế là chủ đề chính của cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 31 tháng 10. Những cái chính được trích ra từ những lời hứa của mỗi bên.

ダウンロード - 2021-10-20T142440.233.jpg


Đầu tiên là các biện pháp đối phó với corona.

Đảng Dân chủ Tự do sẽ sửa đổi luật để chính phủ có quyền hạn chế dòng người và đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.

Đảng Công Minh đã thiết lập một ngân sách bổ sung hơn 30 nghìn tỷ yên để tiếp tục tiêm chủng miễn phí và mở rộng các xét nghiệm PCR, đồng thời thúc đẩy hỗ trợ toàn diện cho chăm sóc y tế và chăm sóc dài hạn.

Đảng cộng sản bao gồm hỗ trợ cho các trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe, việc khôi phục bao gồm các sửa đổi luật để đảm bảo nguồn nhân lực, và tuyên ngôn của nhân dân bao gồm tăng cường chức năng của các trung tâm y tế.

Nếu đứng về phía các đảng cầm quyền và đối lập, bạn có thể thấy rằng họ đề cập đến việc sửa đổi luật để mở rộng thử nghiệm PCR và củng cố hệ thống.

ダウンロード (7).png


Reiwa đề cập đến việc tăng cường bồi thường cho các nhà lưu trú, và Đảng dân chủ xã hội đề cập đến việc mở một bệnh viện tạm thời.

Trong các thước đo kinh tế, cách “phân phối” lý tưởng được đề cao, nhưng mỗi bên có những trình tự khác nhau.

ダウンロード (8).png


Đảng dân chủ tự do nói rằng trước tiên họ sẽ xây dựng lại nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã bị tổn hại do huy động tài khóa nhanh chóng, và đưa nó vào đà tăng trưởng. Liên quan đến phân phối, hỗ trợ thuế cho các công ty sẵn sàng tăng lương được đề cập.

Đảng Công Minh sẽ đưa ra "tích điểm" tương đương 30.000 yên / người và hỗ trợ 100.000 yên / người cho đến hết năm 3 trung học nhằm phổ biến thẻ My Number (thẻ mã số cá nhân) và kích thích tiêu dùng. Đảng cầm quyền không đề cập đến việc cắt giảm thuế tiêu dùng.

Đảng lập hiến, đảng cộng sản, Duy Tân, và đảng quốc dân đã đề ra việc cắt giảm thuế tiêu dùng. Các mục khác như giảm thuế thu nhập và tăng lương tối thiểu được hiển thị. Trước hết, có ấn tượng rằng nhiều người nhấn mạnh vào phân phối và tăng trưởng trong tương lai.

ダウンロード (9).png


Reiwa đang kêu gọi bãi bỏ thuế tiêu thụ và Đảng Dân chủ Xã hội đang kêu gọi thanh toán một khoản trợ cấp đặc biệt trị giá 100.000 yên.

Lời hứa tranh cử được công bố trên trang web của mỗi bên.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top