Xã hội Tại sao những người trẻ tuổi không kết hôn ? Kết hôn và sinh con là "xa xỉ và rủi ro", "thực tế quá khắc nghiệt của Nhật Bản"

Xã hội Tại sao những người trẻ tuổi không kết hôn ? Kết hôn và sinh con là "xa xỉ và rủi ro", "thực tế quá khắc nghiệt của Nhật Bản"

kaisha_20220913190629.jpg


Tại sao những người trẻ tuổi không kết hôn ?

Số ca sinh đã giảm xuống dưới 800.000 ca và dự đoán dân số nghiêm trọng trong tương lai rằng "tổng dân số vào năm 2070 sẽ giảm xuống còn 87 triệu người và sẽ giảm xuống dưới 50 triệu người vào năm 2120" cũng là những chủ đề nóng.

“Những người trẻ không bao giờ kết hôn” tiếp tục là một chủ đề quan trọng trong vấn đề tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số.

Hỗ trợ hôn nhân và tỷ lệ sinh giảm coi hôn nhân và sinh con là "rủi ro" bằng cách tính lợi nhuận dưới danh nghĩa "chi phí cơ hội" cho niềm vui thuần túy của hôn nhân và sinh con. Điều tự nhiên là có những người nghĩ rằng tốt hơn là không nên kết hôn xét về hiệu quả chi phí vì các gia đình không hiệu quả về chi phí.

ít có khả năng kết hôn với những người đàn ông có địa vị xã hội thấp hơn

"Có những lý do khác khiến những người trẻ tuổi không kết hôn."

Những người nhiệt tình ủng hộ các biện pháp đối phó với tỷ lệ sinh giảm thường đưa ra khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái cũng như khó khăn về kinh tế của nam thanh niên, đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng "thanh niên dù muốn cũng không thể kết hôn". Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Ở một góc độ khác, tôi muốn xem xét tại sao giới trẻ ngày càng khó kết hôn. Điều này không phải là do phụ nữ vẫn còn ít xu hướng kết hôn với những người đàn ông có địa vị xã hội thấp hơn về trình độ học vấn và thu nhập so với họ sao ?

Có dữ liệu cho thấy tỷ lệ kết hôn giảm dần ở Nhật Bản là khoảng 16,3%. So với các nước châu Âu như Thụy Điển (37,0%), Phần Lan (34,8%) và Pháp (30,6%) thì tỷ lệ này là thấp. Thực tế ở Nhật Bản là hôn nhân và sinh con đã trở thành một điều xa xỉ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top