Xã hội Tăng lương doanh nghiệp vừa và nhỏ, “thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản".

Xã hội Tăng lương doanh nghiệp vừa và nhỏ, “thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản".

ダウンロード - 2024-03-22T145212.358.jpg


Vào ngày 21, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Takeshi Saito đã trao đổi ý kiến với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ken Kobayashi và các quan chức liên quan ở Tokyo.

Ông Saito đề cập đến tỷ lệ tăng lương lao động mùa xuân năm 2024 do Rengo công bố là cao nhất trong 33 năm, đồng thời nhấn mạnh ``Đây là thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản, khi các cuộc đàm phán tăng lương cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu. Ông khẳng định khu vực công và tư nhân sẽ hỗ trợ tăng lương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Saito chỉ ra rằng ``Nền kinh tế Nhật Bản đang đứng trước cơ hội chỉ có một trong đời để chuyển từ cơ cấu giảm phát sang một giai đoạn kinh tế mới.'' Ông nhấn mạnh rằng ``sự truyền dẫn giá triệt để là điều cần thiết'' trong nhằm tăng lương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top