Xã hội Thế hệ trẻ và người thất nghiệp ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tỷ lệ "trầm cảm" ở Nhật Bản gấp đôi trong đại dịch corona, Mỹ gấp 3,6 lần

Xã hội Thế hệ trẻ và người thất nghiệp ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tỷ lệ "trầm cảm" ở Nhật Bản gấp đôi trong đại dịch corona, Mỹ gấp 3,6 lần

Một cuộc khảo sát quốc tế về sức khỏe tâm thần của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm và triệu chứng trầm cảm ở Nhật Bản tăng hơn gấp đôi do sự lây lan của virus corona mới. Ở các nước phát triển khác, con số đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba kể từ khi đại dịch xảy ra và OECD đang kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Theo khảo sát, tại Nhật Bản, tỷ lệ người bị trầm cảm và triệu chứng trầm cảm trước khi đại dịch corona mới bùng phát (khảo sát năm 2013) là 7,9%, nhưng vào năm 2020 là 17,3% tăng gấp 2,2 lần.

Nhìn vào tình hình các nước khác, Mỹ tăng từ 6,6% (năm 2019) lên 23,5%, tức là tăng gấp 3,6 lần. Vương quốc Anh cũng tăng gấp đôi từ 9,7% (năm 2019) lên 19,2%. Đặc biệt, đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở thế hệ trẻ, những người thất nghiệp và không ổn định về tài chính.

OECD ước tính rằng thiệt hại kinh tế liên quan đến bệnh trầm cảm sẽ là hơn 600 tỷ euro (khoảng 79 nghìn tỷ yên) vào năm 2015, bao gồm gánh nặng chi phí y tế, thất nghiệp và giảm năng suất. Vì lo ngại rằng đại dịch sẽ lan rộng hơn, cần kêu gọi các chính phủ các nước khẩn trương cải thiện các biện pháp chăm sóc y tế và việc làm thích hợp.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-20T144617.535.jpg
    ダウンロード - 2021-06-20T144617.535.jpg
    10.4 KB · Lượt xem: 36

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top