Xã hội Thủ tướng Suga phủ nhận việc Nhật Bản đang bước vào “làn sóng thứ 4” tại thời điểm hiện tại . Nhanh chóng đệ trình Luật công vụ quốc gia.

Xã hội Thủ tướng Suga phủ nhận việc Nhật Bản đang bước vào “làn sóng thứ 4” tại thời điểm hiện tại . Nhanh chóng đệ trình Luật công vụ quốc gia.

Sáng ngày 5, Thủ tướng Yoshihide Suga và tất cả các bộ trưởng đã tham dự Ủy ban Hội đồng Hạ viện để đặt câu hỏi về kết quả tài chính năm 2019.

ダウンロード - 2021-04-05T155801.749.jpg

Thủ tướng nói rằng về tình hình lây nhiễm virus Corona mới "Không phải là một làn sóng lớn trên toàn quốc vào thời điểm này. Chúng ta cần phải phản ứng với tinh thần cảng giác cao", trả lời ông Yukihito Koga của Đảng Dân chủ Lập hiến. Ông Shigeru Omi, chủ tịch Tiểu ban đối phó Corona mới của chính phủ, chỉ ra rằng, "Tokyo có thể ở trong tình huống tương tự như Osaka." Ông kêu gọi người dân hãy cảnh giác cao độ.

Thủ tướng Suga cho biết đang chuẩn bị cho việc đệ trình sớm Luật Công vụ quốc gia sửa đổi, trong đó nâng dần tuổi nghỉ hưu đối với công chức, vốn đã bị loại bỏ trong phiên họp Thông thường vào năm ngoái, trả lời cho ông Yuichiro Koga của Đảng Dân chủ Tự do. Trong dự luật sửa đổi, chính phủ có kế hoạch xóa bỏ các quy định đặc biệt cho phép kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với các cán bộ là công tố viên.

Về việc hỗ trợ các nhà hàng bị ảnh hưởng bởi sự lan rộng lây nhiễm Corona mới, Thủ tướng cho biết "Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đạt mức thấp nhất trong các nước phát triển . Tôi mong muốn tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp và ủng hộ vững chắc việc kinh doanh và tuyển dụng của họ.”

Về việc thành lập Cơ quan Trẻ em mà thủ tướng đã chỉ đạo Đảng Dân chủ Tự do xem xét, thủ tướng Suga cho biết : "Cần phải xem xét triệt để lại cách thức tổ chức. Tôi muốn tiến hành xem xét từ quan điểm lớn về tương lai của Nhật Bản." , trả lời bà Hanako Jimi của Đảng Dân chủ Tự Do .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top